Waar ben je naar op zoek?

Maisteelt: Kaliumgebrek ligt op de loer

Advies van onze specialist Advies van onze specialist14-5-2024
Afbeelding: Mais inzaaien

Mais is een echte ‘kalivreter. Kalium is van belang voor de stevigheid van de plant, voor de werking van een groot aantal enzymen, voor het goed functioneren van (vocht) transportfuncties in de plant en voor resistentie tegen ziektes en droogte. Drijfmest is een belangrijke bron van kalium. Echter, de hoeveelheid kalium in dierlijke mest varieert én we mogen ook steeds minder dierlijke mest aanwenden. In tegenstelling tot stikstof en fosfaat, is de kaliumbemesting niet gelimiteerd door wetgeving. Laat daarom kalium nooit de zwakste schakel zijn in de bemestingsstrategie.

Mais onttrekt méér
Een maisoogst van 18 ton DS onttrekt ca 245 kg Kalium (K2O). Mais onttrekt dus meer kalium uit de bodem, dan er via drijfmest gegeven kan worden. Bij een dergelijke opbrengst, bemest met 35m³ drijfmest, vraagt mais al snel om een aanvulling van 100kg Kali60 per hectare. Houd hierbij rekening met de kalium-bodemvoorraad. Indien deze hoog zijn, zoals rijke kleigronden, kan er worden gekort op de kalium bemesting.

Advies voor kaliumbemesting op scheurgrond

Mais onttrekt ruim 250 kg kali per hectare. Dit wordt bij lange na niet gehaald met nalevering uit mineralisatie van de graszode (zie tabel 1). Daarom adviseren we een aanvulling van 200 kg tot 300 kg Kali60 (bij resp. 16 tot 20 ton DS opbrengst). Houd hierbij rekening met de K-bodemvoorraad. Indien deze hoog is, zoals rijke kleigronden, kan er worden gekort op de kalium bemesting. 

Afbeelding: Tabel Kalium uit mineralisatie gescheurd grasland
Tabel 1. Hoeveelheid kalium dat beschikbaar komt uit mineralisatie van gescheurd grasland.

Tijdstip van kaliumbemesting

Strooi de kaliumaanvulling volvelds en direct na de inzaai van mais. Zo voorkom je beschadiging aan de kiemplant of het blad en komt de kalium snel beschikbaar voor de maisplant. Als de mais al wat groter is, blijven er soms korreltjes in de bladoksels van de plant hangen, wordt het blad beschadigd of landen korrels in de ‘kelk’ van ontvouwend nieuw blad. Dit kan bladbeschadiging tot gevolg hebben.

Wilt u meer weten?

Heeft u vragen over de bemesting? Neem dan contact op met uw specialist, accountmanager, uw locale dealer of onze klantenservice Herkauwers. Wij helpen u graag verder!