Waar ben je naar op zoek?

Mais oogsten 2017: hoger hakselen, MKS of CCM maken?

Sector Nieuws Sector Nieuws18-9-2017

Door het hele land is er veel mais gewonnen afgelopen jaar. Om dit ruwvoer zo goed mogelijk te benutten met behoud van kwaliteit, adviseert ForFarmers te overwegen om hoger te hakselen, MKS of CCM te maken. Dit leidt tot een hogere voederwaarde (zie effecten tabel 1). Een belangrijk bijkomend voordeel is dat meer restplant op het land zorgt voor meer organische stof in de bodem.

Tabel 1. Effect van hoger hakselen, MKS en CCM op opbrengst en voederwaarde t.o.v. gewone maiskuil
  Maiskuil MKS CCM
  +10cm hoger hakselen Kolf + spil Gemalen korrel
Opbrengst (kg ds/ha) -2.5% -37% -45%
DS-gehalte +0.6% +10-25% +20-30%
Zetmeelgehalte (g/kg ds) +10 +200 +300
Re-gehalte (g/kg ds) +1 +10 +20
NDF-gehalte (g/kg ds) -10 -175 -275
VC-NDF  +1% - -
VC-OS +0.5% - -

Hoger hakselen

Hoger hakselen zorgt voor minder drogestofopbrengst en dus een hogere voederwaarde. Het stengelaandeel neemt immers af en het kolfaandeel toe. De drogestofopbrengst per hectare daalt met 2,5 procent per tien centimeter hoger hakselen. Het drogestofgehalte neemt toe met 0,6 procent per 10 centimeter. Minder stengel betekent een lager celwandgehalte (NDF) en daardoor is de mais beter verteerbaar. De maiskuil heeft minder structuur waardoor dit wel moet passen in het rantsoen. Overleg met uw melkveespecialist voor de beste keuze.

Inkuiladvies
In verhouding meer kolf betekent ook, een hoger drogestofgehalte. Daarom is het ook in dit geval belangrijk om extra aandacht te besteden aan het inkuilen en is het aan te bevelen om een inkuilmiddel (bijvoorbeeld SiloSolve FC) toe te passen.

MKS en CCM

Door het hoge zetmeelgehalte in MKS (maiskolvensilage) en CCM (corn cob mix) is het een goede vervanger van krachtvoer en kan er gemakkelijk mee worden gestuurd in het rantsoen of aan groepen koeien. Het leidt tot een hoger zetmeelgehalte van 200 resp. 300 g/kg ds. De ds-opbrengst is duidelijk lager per hectare.

Inkuiladvies
Zowel bij MKS als CCM is het drogestofgehalte hoger. Dit betekent dat er extra aandacht nodig is voor een goede conservering om broei te voorkomen. Bij drogestofgehaltes van boven de zestig procent verliest een inkuilmiddel met bacteriën een groot deel van zijn werking. Dit geldt met name voor CCM.

ForFarmers adviseert om bij gehaltes tot zestig procent SiloSolve FC of een ander inkuilmiddel met bacteriën te gebruiken. Bij drogestofpercentages boven de zestig procent kan beter een inkuilmiddel op basis van zuren (mierenzuur en propionzuur) worden toegevoegd. Dit geldt ook in geval van veel schimmels door schimmelbelasting.

Let op! Kolf met builenbrand of schimmelaantasting extra risico bij hoger hakselen, MKS en CCM

Bij hoger hakselen, MKS en vooral CCM zijn de negatieve gevolgen van builenbrand en anders schimmels groter dan bij een gewone maiskuil. Bij veel aangetaste kolven, is het goed inkuilen en conserveren met inkuilmiddelen extra van belang.