Waar ben je naar op zoek?

Maismonitor: ontwikkeling drogestof percentage in de mais

De maisoogst komt er aan. Door de ongunstige weersomstandigheden in het voorjaar is de mais duidelijk later dit jaar. Daarnaast zien we grote verschillen tussen rassen en regio’s. Het is daarom zaak uw maisveld vaker te beoordelen op afrijping en indien nodig het geplande oogsttijdstip aan te passen.

Een optimaal rantsoen wordt pas bereikt bij 36 tot 38 procent drogestof voor ingekuilde mais. Op deze pagina zijn wekelijks de ontwikkelingen te volgen voor de drogestof ontwikkeling van de verschillende rassen in diverse regio's. 

Op dit moment zijn er geen actuele cijfers, houd deze pagina in de gaten voor de actuele cijfers in 2023.