Waar ben je naar op zoek?

Maisoogst 2021: hoger hakselen, MKS of CCM maken?

Praktische tips Praktische tips17-9-2021
Afbeelding: maismap

Door de goede ruwvoerpositie en de verwachte hoge opbrengst van de mais kan het zinvol zijn om een hogere voederwaarde in de maissilage te krijgen of een deel van de mais te oogsten voor MKS of CCM. Dit leidt tot een hogere voederwaarde en meer restplant op het land zorgt voor meer organische stof en nutriënten in de bodem. In dit artikel zetten wij de mogelijkheden van hoger hakselen, MKS en CCM op een rij om voor uw keuzeproces te ondersteunen.

1

Voederwaarde hoger hakselen

Door de mais hoger te hakselen neemt het stengelaandeel af en het kolfaandeel toe. De ds-opbrengst per hectare daalt met zo'n 2.5% per 10 cm. Het ds-gehalte neemt toe met 0.6% per 10 cm. Minder stengel betekent een lager celwand (NDF) gehalte dat ook beter verteerbaar is voor de koe. Meer kolf betekent óók een hoger zetmeelgehalte. De voederwaarde (MELK en WDE) nemen hiermee toe. De verdichting van de silage is bij het hoger hakselen zo’n 10-40 kg ds/m3 hoger. Door het hogere ds-gehalte en lagere suikergehalte bij inkuilen neemt het risico op een minder goede conservering en broei toe. Ook hier geldt dat het belangrijk is om extra aandacht te besteden aan het inkuilen en is het aan te bevelen om een inkuilmiddel (SiloSolve FC) toe te passen.

2

Voederwaarde MKS en CCM

Het oogsten van maiskolvensilage (MKS) of corn cob mix (CCM) leidt tot een hoger zetmeel gehalte van 200 resp. 300 g/kg ds. De ds-opbrengst is duidelijk lager per hectare. Door het hoge zetmeelgehalte in de MKS en CCM is het een goede vervanger van krachtvoer en kan er gemakkelijk mee worden gestuurd in het rantsoen of aan groepen koeien.

 

Maissilage

MKS

CCM

 

+ 10cm hoger hakselen

Kolf+spil

Gemalen korrel

Opbrengst (kg ds/ha)

- 2.5%

-37%

-45%

Ds gehalte (%)

+ 0.6%

+10-25

+20-30%

Zetmeel gehalte (g/kg ds)

+ 10

+200

+300

Re gehalte (g/kg ds)

+ 1

+10

+20

NDF gehalte (g/kg ds)

-10

-175

-275

MELK

+15

+250

+375

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Effect van hoger hakselen van de maissilage en MKS en CCM op opbrengst en voederwaarde tov maissilage

Wanneer hoger hakselen, MKS of CCM?

Door de ruime ruwvoerposities van dit jaar is hoger hakselen een mogelijkheid waarbij je geen extra voeropslag nodig hebt. Ook zijn er nog een aantal andere voordelen:

  • Minder vervuiling. Er gaan minder gronddeeltjes (r-as) mee in de kuil wat zorgt voor een lagere schimmeldruk, deze zitten namelijk met name op de onderste 30 centimeter van de stengel.
  • Betere voederwaarde (hoger aandeel zetmeel en VEM/MELK)
  • Wanneer er sprake is van (veel) builenbrand op de stengel, blijft deze bij MKS of CCM meer op het land en beland het dus niet in de kuil
  • Zit je ruim in ruwvoer? Door hoger hakselen of MKS/CCM wordt snijmaiskuil iets minder hoog. Dit zorgt ervoor dat je beter kan vastrijden en een hogere voersnelheid hebt
  • Boeren op zand-, of lössgrond die geen onderzaai hebben gedaan kunnen door hoger hakselen het ds-gehalte iets omhoog krikken waardoor ze wellicht wel rond 1 oktober kunnen oogsten
  • Bij oogst als MKS/CCM, mag vanggewas ingezaaid worden tot 31 oktober.