Waar ben je naar op zoek?

Maximale benutting van het voer: voorkom selectie aan het voerhek

Sector Nieuws Sector Nieuws25-7-2018

Een goed gemengd rantsoen heeft een gunstige invloed op de pH-verloop in de pens en verhoogt de benutting van het rantsoen. Een uitgebalanceerd rantsoen is op papier snel gemaakt, maar het is in de praktijk vaak lastig om het juist voor het voerhek te krijgen. Hoe zorg je voor een goed gemengd rantsoen en een hoge drogestofopname zonder selectie?  Een studiereis naar Denemarken, het land van compact voeren, bevestigde onze aanpak.

Het draait om effectieve vreettijd

In goed gemengde rantsoenen is selecteren voor koeien niet mogelijk. Een bezoek aan het voerhek wordt alleen gebruikt om te vreten en niet om net zo lang te schuiven tot dat alle lekkere hapjes weg zijn. Dit noemen we de effectieve vreettijd; de tijd dat de koe echt aan het vreten is. Bij een goed gemengd rantsoen is de voeropname over de dag constant en gaat de effectieve vreettijd omhoog, waardoor koeien meer tijd hebben te liggen en te herkauwen. Koeien die liggen hebben een hogere melkproductie. Een uur langer ligger levert anderhalve liter extra melk per koe per dag op. Daarnaast heeft extra ligtijd ook een positief effect op de klauwgezondheid. Selectie voorkomen levert u dus veel meer resultaat op.

Kennis opdoen in het buitenland: niets nieuws onder zon, wel beter toepassen

Onlangs zijn een aantal specialisten en onderzoekers van ForFarmers op studiereis geweest naar Denemarken om daar meer te leren over compact voeren, want daar zijn de Denen erg goed in. Het grote geheim van compact voeren? Eigenlijk niets nieuws onder de zon; voorkom selectie in het rantsoen en zorg voor voldoende pensdruk door een hoge drogestofopname. Selectie voorkomen, zorgen voor voldoende pensdruk en een hoge drogestofopname en dat komt overeen met de speerpunten in de gemengd voeren aanpak van ForFarmers. 

Hoe maakt u een goed gemengd rantsoen?

Verschillende factoren hebben invloed op het gemengde rantsoen. Homogene deeltjeslengte, laadvolgorde, toerental op de vijzels, kwaliteit messen in de wagen en ‘plak middelen’ zoals water spelen een grote rol bij het mengen. Wist u dat juist meer water zorgt voor minder broei en minder bolletjesvorming in uw rantsoen?

Hoe ziet u dat koeien selecteren?

Hoe voorkomt u selecteren?

Bovenstaande video laat zien dat er een verschil is tussen mengen en goed mengen. Koeien schuiven het voer aan de kant en graven naar de lekkerste componenten uit het rantsoen. Om dit te voorkomen, is het toevoegen van plak en een gelijke deeltjeslengte van belang. Het toevoegen van plak zorgt ervoor dat krachtvoer en mineralen vastplakken aan het ruwvoer. Hierdoor kan selectie worden voorkomen en verhoogt u de benutting van het rantsoen. Wilt u weten of u iets kan verbeteren op het gebied van gemengd voeren? Vraag u melkveespecialist naar de mogelijkheden.