Waar ben je naar op zoek?

Meer grip op de transitie door sturen op (automatische-) conditiescore

Wist u dat... Wist u dat...25-10-2018

Melkveehouder John Arkink uit het Overijsselse Weerselo, melkt samen met zijn ouders 125 koeien, met een jaarproductie van 10.500 kg, met 4,40% vet en 3,60% eiwit. Ongeveer twee jaar geleden benaderde melkrobotleverancier DeLaval het bedrijf om als een van de eerste te gaan werken met het automatische Body Condition Score-systeem (DeLaval Bodyconditionscore-systeem BCS). De in de melkrobot ingebouwde 3D-camera maakt dagelijks een foto van de achterkant van de koe wanneer deze na het melken de robot verlaat. Het beeld wordt vervolgens door de bijgeleverde software geanalyseerd en gescoord. De score wordt weergegeven in een grafiek waarin ook de grenzen van het normale lichaamsconditieverloop zijn uitgezet (figuur 1).

forfarmers
Figuur 1: Grafiek BCS metingen van de 3D-camera. Op de X-as staan de dagen sinds de laatste afkalfdatum, op de Y-as de BCS-meting en de blauwe lijnen geven de minimum- en maximumnorm voor de BCS op een bepaald moment in de lactatie weer.

Conditie belangrijk onderdeel van vernieuwde transitieaanpak

‘Koeien in goede conditie de droogstand in’, is een van de belangrijke speerpunten van de vernieuwde transitieaanpak van ForFarmers: ‘TransLac’. “Problemen in de transitieperiode en later in de lactatie worden vaak veroorzaakt door over- of onderconditie van koeien aan het begin van de droogstand”, vertelt melkvee- en AMS-specialist Wouter ter Braak: “Met de automatische BCS-metingen kunnen we koeien gedurende de lactatie sturen naar een optimale conditie aan het begin van de droogstand.”

John controleert de BCS-lijst om de vier dagen. Wanneer hij teveel of te weinig conditieverlies constateert, handelt hij direct. De dieren worden op individueel niveau bijgestuurd: te schrale koeien krijgen meer energie en blijven in eiwit gelijk, te ruime koeien krijgen meer eiwit en minder energie (figuur 2). Ook wordt de lijst tijdens ieder bedrijfsbezoek van Wouter uitvoerig doorlopen. “Wanneer teveel koeien individueel bijgestuurd moeten worden, wordt er kritisch naar de instellingen gekeken.

Afbeelding: nb bcs 2
Figuur 2: Grafiek van een te ruime koe die meer gestimuleerd moet worden door de hoeveelheid eiwit in het rantsoen te verhogen en het energieniveau te verlagen, zodat de melkgift stijgt en de koe richting droogstand weer in goede conditie is.

Uniform de droogstand in met een rantsoen op maat

Door het bijsturen op conditie gaan de koeien veel uniformer de droogstand in. Hierdoor is het ook makkelijker om met één rantsoen de hele groep op gezond gewicht te houden. Het droogstandsrantsoen, bestaande uit: kuilgras, mais, Spaans tarwestro, bierborstel en Univit-droogstandsmineralen, is op maat voor de hele koppel. Naast het droogstandsrantsoen wordt de close-up groep bijgevoerd met een droogstandsbrok: TransLac brok Ca-binder. De BCS van de droge koeien wordt gedurende de droogstand niet gemeten. John controleert of de conditie in deze periode gelijk is gebleven door de laatste metingen voor afkalven naast de eerste metingen na afkalven te houden. 

Afbeelding: NB BCS 3
Figuur 3: Afname in conditieverlies is duidelijk zichtbaar, rood-omcirkeld het moment waarop de veehouder heeft ingegrepen.

Minder gezondheidsproblemen, meer arbeidsplezier

Het systeem bevalt John erg goed: “Natuurlijk zie je op den duur wel wanneer een koe te ruim of te mager is, maar minimale verschillen van dag tot dag, de voortekenen van grotere problemen, die zie je niet met het blote oog. Vaak ben je dan te laat. Daarnaast ben ik zelf vaak geneigd om bijvoorbeeld een brede koe te zwaar te beoordelen en een tengere koe te licht, die onbetrouwbaarheid haal ik er nu uit.” Het bijsturen op BCS levert veel op. De veehouder ervaart veel minder gezondheidsproblemen: minder zware geboortes, nauwelijks melkziekte,  of koeien aan de nageboorte en minder witvuilen. Daarnaast is het systeem een goed hulpmiddel bij het detecteren van (beginnende) klauwproblemen. De voeropname van koeien met klauwproblemen daalt vaak snel, en dat is duidelijk terug te zien in de metingen van het systeem. Hierdoor kan John in een vroeg stadium behandelen en erger voorkomen (figuur 3).

John is als ondernemer altijd op zoek naar verbetering en met het sturen op BCS heeft hij weer een flinke stap in het verder optimaliseren van zijn bedrijfsresultaten gezet. En nog belangrijker: de afname in gezondheidsaandoeningen vergroot het arbeidsplezier!

Afbeelding: NB BCS score
Melkveehouder John Arkink (rechts) en melkvee- en AMS-specialist Wouter ter Braak (links) bij een van de twee melkrobots op het bedrijf.