Waar ben je naar op zoek?

Meer inzicht in robotbezoek met timelapse camera

Wist u dat... Wist u dat...20-3-2019

Om het robotbezoek van de koeien goed in beeld te krijgen en zo het robotgebruik verder te optimaliseren, maakt het AMS-team van ForFarmers regelmatig gebruik van een timelapse camera. Een timelapse camera maakt gedurende 48 uur achtereenvolgend opnames vanuit een strategische  positie in de stal. Deze beelden worden vervolgens versneld afgespeeld en verschaffen zo duidelijk inzicht in het gedrag van uw koeien en het management in de stal.

Drukte, rangorde en robotbezoek

De timelapse camera maakt onder andere beelden van de melkrobot(s) en de wachtruimte. Tijdens het analyseren van de beelden wordt er onder andere gelet op het aantal koeien in de wachtruimte (afbeelding 1). Staan er te veel koeien te wachten, dan is het verstandig om het maximale aantal toe te laten koeien in de wachtruimte naar beneden bij te stellen. Er kan spraken zijn van piekdrukte, waardoor de robot niet optimaal gebruikt kan worden. Het lig en vreetgedrag van de koeien kan hier meer inzicht in geven.

Ook is het belangrijk om te kijken of de rangorde in de kudde effect heeft op het robotbezoek. Zijn er bijvoorbeeld dominante koeien die de ingang blokkeren? Zijn er jonge vaarzen die heel lang staan te wachten en de robot niet in durven? Dan kunnen zij wel wat extra begeleiding gebruiken. Daarnaast geven de beelden ook informatie over het gedrag van de koeien in de robot. Staan ze rustig? Of hebben ze bijvoorbeeld last van vliegen of andere ongemakken of functioneert de robot niet goed?

Afbeelding: TL1
Afbeelding 1: de wachtruimte is gevuld, maar de doorstroom is goed.

Sta- en liggedrag beïnvloedt robotgedrag

Naast het filmen van de robot en de wachtruimte, worden er ook beelden gemaakt van de rest van de stal, zodat het vreetgedrag, loopgedrag en het sta-lig gedrag kunnen worden bestudeerd. het sta-lig gedrag van de koeien is van groot belang voor het begrijpen van het robotbezoekgedrag. Te weinig liggen verstoort het dagritme van de dieren, vermindert de herkauwactiviteit en zorgt voor een teruglopend robotbezoek. Veel staan zorgt ook voor extra druk op de klauwen wat weer kan resulteren in een verminderde klauwgezondheid. Op onderstaand beeld (afbeelding 2) is te zien dat een aantal koeien in de ligboxen blijft staan. Dit kan worden veroorzaakt door verkeerde ligboxafstellingen, maar ook een indicatie zijn voor been- en klauwproblemen waardoor koeien niet graag gaan liggen. Het blijven staan in de boxen heeft ook een negatief effect op het koeverkeer. De dieren vernauwen de looppaden en hinderen koeien die onderweg zijn naar het voerhek of de robot.

Afbeelding: tl2
Afbeelding 2: de koeien blijven gedurende een langere periode staan in de ligboxen en versmallen het looppad.

Vreetgedrag vertelt wat over voermanagement

De timelapse beelden zijn ook heel leerzaam voor verbetering van het voermanagement op het bedrijf. Wordt er op het juiste moment gevoerd en aangeschoven? Of ontstaan er pieken waarop veel koeien tegelijkertijd zoveel mogelijk voer proberen op te nemen (slug-feeding) en andere dieren steeds achter het net vissen? Slug-feeding is onwenselijk gedrag omdat het de kans op pensverzuring vergroot. Op het bedrijf van onderstaand beeld (afbeelding 3) is er gedurende de nacht en ’s ochtends te weinig voer beschikbaar. Gedurende de periode dat het voeraanbod beperkt is, ondernemen de koeien veel minder en loopt het aantal robotbezoeken terug. Hierdoor wordt de robot dus niet optimaal benut. In dit geval adviseert de AMS-specialist later op de dag te voeren, zodat er in ieder geval ’s nachts, wanneer er niemand op stal is, genoeg voer beschikbaar is.

Afbeelding: tl3
Afbeelding 3: een beeld van 07:39 uur in de ochtend. Het voer is al een tijdje op en er is geen activiteit aan het voerhek

Schuif het voer op tijd aan

Tijdig aanschuiven is op dit bedrijf ook een aandachtspunt. In deze 3+0 rijenstal is het aantal vreetplaatsen een beperkende factor, waardoor het extra belangrijk is dat er te allen tijde voer voor het hek ligt. Op de beelden van de timelaps camera is te zien dat er na het aanschuiven voor een korte periode veel activiteit aan het voerhek is (afbeelding 4). Maar naarmate het voer minder makkelijk beschikbaar is, neemt de drukte snel af (afbeelding 5). Koeien die lager in de rangorde staan krijgen hierdoor weinig gelegenheid om voldoende voer op te nemen en de robot kan door de pieken niet optimaal worden gebruikt. Het advies: meer restvoer accepteren en vaker aanschuiven.

Afbeelding: tl4
Afbeelding 4: Er is voldoende voer beschikbaar, er wordt in korte tijd veel opgenomen.
Afbeelding: tl5
Afbeelding 5: Het voer is slecht bereikbaar, er is weinig activiteit aan het voerhek.