Waar ben je naar op zoek?

Meer melk en een hoger vetgehalte dankzij de toevoeging van dit product

Wist u dat... Wist u dat...27-2-2024
Afbeelding: Aanvoerder_Logo

Klanten van ForFarmers zijn voor het 8e jaar op rij koplover in de productie van kilogrammen vet en eiwit per koe.  Over deze jaren produceren klanten van ForFarmers gemiddeld 209 kg meetmelk per koe per jaar meer ten opzichte van het landelijk gemiddelde volgens data van CRV* (+81 kg melk, +0,10% vet en +0,03% eiwit). Bij de huidige melkprijs resulteert dit in 90 euro extra melkgeld per koe per jaar. Wat is het geheim van de smid? In deze minireeks nemen we je mee in het antwoord hierop.

De verschillen met de landelijke gemiddelden zijn te verklaren door de planmatige totaalaanpak van ForFarmers die melkveehouders samen met hun adviseurs kunnen volgen. In deze totaalaanpak staat het verder optimaliseren van voeding, transitie, jongveeopfok en ruwvoerproductie centraal, om daarmee het bedrijfsrendement te verbeteren. Daarbij blijft ForFarmers innoveren om de resultaten continue te verbeteren. Eén van de innovaties waardoor de resultaten in de stal verbetert kunnen worden is RumiBest; een toevoeging voor melkveerantsoenen, waarmee je eenvoudig en tegen een lage investering voerwinst kunt verhogen. Hoe werkt dit precies? Dat leggen wij je uit in dit artikel.

Plantenextracten verhogen penswerking

In 2021 is het product Rumibest geïntroduceerd in het assortiment na diverse succesvolle proeven. Koeien die Rumibest gevoerd krijgen laten in deze proeven zien dat ze 0,9 kg meer melk per dag geven met daarbij zelfs een lichte toename in het vetgehalte. RumiBest bestaat uit plantextracten die de pensmicroben stimuleren en daarmee zorgen voor een efficiëntere omzetting van ruwvoer naar melk. Na een aanpassingsperiode van circa 2 weken zijn de effecten op de melkproductie al zichtbaar en stabiel.

Analyse praktijkresultaten: 1,10 kg meer meetmelk

Na de introductie heeft het product Rumibest zich inmiddels bij meerdere veehouders bewezen. We hebben de bedrijven die jaarrond Rumibest voeren, in ons monitoringsprogramma ‘Agroscoop’  vergeleken met bedrijven die geen Rumibest voerden. Bij deze vergelijking is gecorrigeerd voor andere verschillen tussen de bedrijven, zoals krachtvoerverbruik per koe en de verhouding graskuil en maiskuil in het rantsoen. De resultaten na inzet van Rumibest komen overeen met de proeven in 2021: 0,90 kg meer melk en 1,10 kg meer meetmelk per koe, bij inzet van Rumibest in het rantsoen. Dit zorgt niet alleen voor meer liters in de tank, ook het voersaldo wordt hierdoor verhoogt met 33 cent per koe per dag. De tabel hieronder geeft de verschillen in cijfers weer.

 

Controle

Rumibest gevoerd

Verschil

Melk (kg/koe/dag)

29,1

30

+ 0,90

Vet %

4,58

4,61

+ 0,03

Eiwit %

3,60

3,63

+ 0,03

Meetmelk (kg/koe/dag)

31,5

32,6

+ 1,10

   Tabel 1: Analyse praktijkresultaten bedrijven gemiddeld vs. bedrijven die Rumibest voeren

Meer weten?

Wil je meer weten over RumiBest? Of heb je een andere vraag aan onze melkveespecialisten? Neem contact op met je melkveespecialist, accountmanager, klantenservice Herkauwers of regionale ForFarmers dealer.

Meer weten over ‘aanvoerder in vet & eiwit’? Ga naar www.forfarmers.nl/aanvoerder en vraag direct een vrijblijvende vet- en eiwitscan aan bij ForFarmers.