Waar ben je naar op zoek?

Melkveehouder Erik Pullen: "Geen daling maar stijging gehalten met Fatboost in weideseizoen"

Seizoensnieuws Seizoensnieuws9-5-2019

Het is voor de meeste melkveehouders een bekend fenoneem: de daling van het vetgehalte tijdens de weideperiode. Ook melkveehouder Erik Pullen uit het Overijsselse Diffelen ervaart ieder jaar een vetdaling tijdens het weideseizoen. Dit jaar is het anders! Een kleine maand geleden is Erik gaan weiden en een paar weken daarna is hij gestart met het voeren van Fatboost en hij ziet duidelijk resultaat: de gehalten zijn niet alleen gelijk gebleven, maar laten ook een lichte stijging zien.

Sturen op gehalten

Afbeelding: Erik Pulle
Melkveehouder Erik Pulle (Diffelen)

Afgelopen zomer daalde het vetpercentage op het melkveebedrijf van Erik van 4,45% in de wintermaanden naar 4,00% in juni en juli. Voor Erik een reden om op zoek te gaan naar een manier om de vetdaling tegen te gaan. “Om binnen de fosfaatruimte te blijven wil ik sturen op hogere gehalten en niet zozeer op productiestijging”, vertelt Erik. “Na de eerste weken weiden ben ik onze koeien, op advies van melkveespecialist Gerco Wolbink, Fatboost gaan voeren."

Geen gehaltedaling, maar stijging tijdens de weidegang!

Het resultaat mag er zijn. Firma Pullen voert sinds 19 april Fatboost en sindsdien stijgen de vet- en eiwitgehalten in de melk (zie figuur 1 en 2). Een goed resultaat, in een periode waarin de gemiddelde vet- en eiwitgehalten van ForFarmers-klanten die weidegang toepassen juist dalen. De koeien van Erik produceren 0.14% vet en 0.15% eiwit meer dan het gemiddelde van de ForFarmers klanten. Erik voert Fatboost als tweede broksoort in de melkrobot. Zijn koeien krijgen 2 kilo per dag.

Extra voerwinst

Een stijging van 0.14% vet en 0.15% eiwit resulteert in een voerwinst van €0,18 voerwinst per koe per dag. Op een bedrijf met 100 koeien levert dit over de zomermaanden (april, mei, juni, juli, augustus) € 2.700,- op. 

Afbeelding: vet pulle
Figuur 1. Vetgehalte in april van de Firma Pullen
Afbeelding: eiwit pulle
Figuur 2. Eiwitgehalte in april van de Firma Pullen

Energierijk en VLOG-gecertificeerd

Fatboost is een energierijke aanvulling die bestaat uit specifieke grondstoffen en bevat een specifiek additief waardoor dit product een vetdaling, die tijdens vers gras opname kan ontstaan, juist tegengaat. De Fatboost is zowel in brok, als in meelvorm beschikbaar en voldoet aan de eisen voor VLOG-rantsoenen (zowel Non-GMO als Non-GMO-EU). De adviesdosering is 2 kg per koe per dag. Vraag uw specialist naar de toepassing in uw rantsoen.