Waar ben je naar op zoek?

Melkveehouders ForFarmers wederom koploper in kilogrammen vet en eiwit

ForFarmers nieuws ForFarmers nieuws24-1-2023

Voersaldo-App als hulpmiddel om te sturen op rendement

Landelijk is de gemiddelde melkproductie per koe over het afgelopen jaar iets gedaald. Desondanks zijn klanten van ForFarmers voor het 7e jaar op rij koploper in de productie van kilogrammen vet en eiwit per koe. Over deze jaren produceren klanten van ForFarmers gemiddeld 222 kg meetmelk per koe per jaar meer ten opzichte van het landelijk gemiddelde van CRV (+96 kg melk, +0,10% vet en +0,03% eiwit). Dit komt overeen met 19 kg vet en eiwit per koe per jaar en resulteert in 78 euro extra melkgeld per koe per jaar, uitgaande van een langjarig gemiddelde melkprijs van 38,50 per 100 kg melk. Bij de huidige melkprijs resulteert dit in 125 euro extra melkgeld per koe per jaar.

Afbeelding: FFH0088_MM_Banners_website_1700x600px_012

Uitdagende omstandigheden 2022

De omstandigheden voor een goede melkproductie waren in 2022 zeer uitdagend te noemen. Tegenvallende kwaliteit van de gevoerde graskuilen (oogst 2021) en de extreem droge en hete zomer maakten het niet gemakkelijk om de melkproductie op peil te houden. Na een moeizame start herstelde het melkproductieniveau zich de tweede helft van het jaar mede door een zeer groeizaam najaar waardoor op veel plaatsen nog lang vers gras is gevoerd. Echter gemiddeld over het jaar is de het landelijke productieniveau (CRV) voor het eerst sinds jaren iets gedaald namelijk -95 kg melk per koe per jaar en respectievelijk -0,03% vet en -0,04% eiwit. Het verschil tussen ForFarmers klanten en het landelijk gemiddelde is wel in stand gebleven.

Extreme prijsstijgingen

Ook met betrekking tot de kosten en opbrengsten was 2022 een extreem jaar waarin melkveehouders te maken hadden met enerzijds sterke prijsstijgingen van energie, kunstmest en veevoer alsmede ook historisch hoge melkprijzen. Belangrijk in een situatie met sterk fluctuerende prijzen is om focus te houden op opbrengsten minus kosten ofwel het voersaldo. Door melkgeld en voerkosten dagelijks te monitoren wordt inzicht verkregen in de werkelijke verdiensten en hierdoor is direct zichtbaar of een extra investering in het rantsoen ook leidt tot een hoger voersaldo.

Introductie nieuwe Voersaldo-App

Sinds kort beschikken de specialisten van ForFarmers over een Voersaldo App waarmee ze gemakkelijk en snel in staat zijn om het actuele voersaldo per bedrijf te berekenen. Tevens kan met deze app het verloop van het voersaldo in kaart worden gebracht en kan met gerichte adviezen gestuurd worden op het verbeteren van het voersaldo.  Naast voeding zijn ook andere factoren van invloed op het voersaldo, zoals voerefficiëntie, leeftijd van de veestapel, vruchtbaarheid en gezondheidsstatus van de veestapel. Op bijna alle bedrijven zijn er mogelijkheden tot verbetering van één of meerdere van deze factoren en is dus nog extra winst te behalen.

Meer weten?

Meer weten over dit thema óf ben je benieuwd wat de vet- en eiwitpotentie van jouw veestapel is? Dan biedt onze vet- en eiwitscan de oplossing. Met deze scan kijken ew niet alleen naar de mogelijkheden om meer melkgeld te verdienen, maar ook (en vóóral) naar de extra voerwinst die je daarmee realiseert. Kortom: we focussen op maatregelen die zorgen dat je onder aan de streep meer over houdt.

Vraag hier de vet- en eiwitscan aan, ook kan je contact opnemen met je melkveespecialist, lokale ForFarmers-dealer.

Melkveespecialist Rob over de vet- en eiwitscan

Hoe krijg je de maximale kilo's vet en eiwit in de tank?