Waar ben je naar op zoek?

Melkveeklanten ForFarmers boeren opnieuw flink vooruit met CO2-reductie

13-6-2024

FrieslandCampina keert deze week aan leden-melkveehouders de toeslagen uit voor duurzaamheidsprestaties in het afgelopen jaar. Klanten van ForFarmers hebben opnieuw hun CO2-uitstoot substantieel weten te verlagen en komen nu uit op gemiddeld 853 gram per kg meetmelk. Op basis van deze waarde behalen melkveehouders die hun melk aan FrieslandCampina leveren 75% van de maximale toeslag die de zuivelonderneming uitkeert voor CO2-verlaging op melkveebedrijven. Bij een melkproductie van circa 1 miljoen kg komt dit neer op zo’n € 11.400. Van de ForFarmers-klanten realiseerde al 15% een gemiddelde uitstoot onder de 750 gram C02 per kilogram meetmelk, wat goed is voor de maximale toeslag van € 15.000 bij 1 miljoen kg melk.

Gemiddelde uitstoot nu al goed voor 75% van maximale toeslag FrieslandCampina

De berekeningen zijn gebaseerd op de Kringloopwijzers (KLW) van 2023 van klanten van ForFarmers en ForFarmers-dealers. Analyse van de KLW-resultaten laat ook zien dat tal van factoren de CO2-uitstoot beïnvloeden, maar dat een hoge ruwvoeropbrengst en een goede ruwvoerkwaliteit en -benutting verreweg het zwaarst wegen.

Kopgroep CO2 produceert meer melk uit eigen ruwvoer

 “We zien dat de koplopers met de laagste CO2-uitstoot zowel met gras als met mais de hoogste drogestof-opbrengst en de hoogste VEM-waardes per kg ds behalen”, verklaart Larson Arendsen Raedt, teamleider Mestwetgeving en Kringlooplandbouw bij FarmConsult, onderdeel van ForFarmers. “De koplopers produceren daardoor meer melk uit ruwvoer en hoeven minder krachtvoer aan te kopen.”
Gemiddeld voeren de koplopers 25 kg krachtvoer per 100 kg meetmelk, bijna 2 kilo minder dan het gemiddelde. Meer melk uit ruwvoer draagt dus niet alleen bij aan verhoging van de voerwinst, maar ook verlaging van de CO2-uitstoot. “Vakmanschap wordt dus dubbel beloond”, concludeert Arendsen Raedt.

Uit de cijfers blijkt verder dat de bedrijven met de laagste CO2-uitstoot gemiddeld een hogere melkproductie per koe behalen en een iets hogere melkproductie per hectare, terwijl de jongveebezetting iets onder het gemiddelde ligt. Volgens Arendsen Raedt betekent dit niet dat er geen extensieve bedrijven of bedrijven met een lagere productie per koe in de kopgroep zitten. Maar ook voor de extensievere bedrijven in de kopgroep geldt dat ze bovengemiddeld scoren op ruwvoerkwaliteit.  

Afbeelding: inkuilen_1
Koplopers in CO2-reductie zijn ook koplopers in ruwvoeropbrengst en ruwvoerkwaliteit

Bijdrage ForFarmers aan CO2-reductie melkveebedrijven

ForFarmers draagt op verschillende manieren bij aan het verlagen van de CO2-uitstoot van melkveebedrijven. Ten eerste met innovatieve ruwvoerteeltproducten en teeltadvies voor de productie van kwalitatief hoogwaardig ruwvoer. Goed ruwvoer maakt het gemakkelijker om gericht aanvullend krachtvoer te kiezen en zo tot een optimaal rantsoen en de meest efficiëntie melkproductie per koe te komen. Naast de hoge kwaliteit van het ruwvoer zelf, draagt dat nog extra bij aan CO2-recuctie.

Ook richten de bedrijfsadviseurs van ForFarmers zich bij het optimaliseren van rantsoenen niet alleen op rantsoenefficiëntie en voerwinst, maar ook het op verlagen van de CO2-uitstoot. De ervaring leert inmiddels dat een hoge rantsoenefficiëntie en een hoge voerwinst vaak hand in hand gaan met een lage CO2-uitstoot. 

Grondstoffen met lage CO2-voetafdruk

Daarnaast koopt ForFarmers gericht grondstoffen en bijproducten in met een lage CO2-voetafdruk. Die voetafdruk wordt onder andere bepaald door het noodzakelijke energie- en dieselverbruik voor de productie en het transport. Ook het gebruik van verantwoorde soja, geteeld op bedrijven die aantoonbaar 20 jaar ontbossingsvrij zijn, levert een belangrijke bijdrage aan een lage CO2-voetafdruk.
Dat geldt ook voor bijproducten en reststromen die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie. ForFarmers heeft de CO2-voetafdruk van haar krachtvoeders de laatste jaren voortdurend weten te verlagen door op al deze factoren te sturen.

Nieuw hulpmiddel voor sturen op uitstoot: Kringloopwijzer-Analyserapport

ForFarmers heeft het KringloopWijzer-Analyserapport ontwikkeld waarin de KringloopWijzer-uitslagen van drie jaar op rij worden weergegeven. Daarin wordt een bedrijf vergeleken met een referentiegroep van bedrijven met soortgelijke intensiteit en dezelfde grondsoort. Op deze manier krijg je gemakkelijk inzicht in de sterke punten en de verbeterpunten op een bedrijf. Onze specialisten beschikken over veel kennis en ervaring om praktische verbeterpunten te bespreken en samen met de veehouder een plan van aanpak te maken dat goed past bij zijn persoonlijke voorkeuren, bedrijfsdoelstellingen en ambities.