Waar ben je naar op zoek?

Met lang gras de winter in?

Advies van onze specialist Advies van onze specialist14-11-2023

Oktober 2023 gaat de boeken in als de warmste oktober ooit gemeten. De grasgroei zette voort, terwijl veel percelen te nat waren om te maaien zonder schade aan de zode te veroorzaken. In het ideale scenario gaat het gras met een lengte van 10-15 cm de winter in. Hiermee wordt voorkomen dat het gras in de wintermaanden gaat liggen en er schimmelgroei ontstaat. Echter zijn de weersomstandigheden dusdanig dat maaien dit keer niet overal gaat lukken. Onze specialisten geven tips over het winterklaar maken van uw graspercelen. 

Laat het gras schoon de winter in gaan!

Indien de draagkracht het toelaat is het wellicht nog mogelijk om het gras van het land te krijgen door te maaien (apart inkuilen of zelfs stalvoeren) of door te beweiden met schapen. Zolang er nog geen vorst in aantocht is, is uitmaaien of bloten ook een optie. Zo begin je in het voorjaar met een egale en frisse grasmat. Zorg ervoor dat er na het bloten geen zwad achterblijft, dit werkt schimmelvorming in de hand. Ook wordt hiermee verstikking voorkomen. Door verstikking verdwijnen goede grassen  en krijgen ruwbeemd en straatgras bijvoorbeeld kans om te groeien.  Op weidepercelen, met veel mestresten, is het advies om de weide te slepen. Zo voorkom je dat de mest langzaam verteert, het gras verstikt en onkruidgroei in de hand wordt gewerkt. 

Na de laatste snede, bekalken!

Is de laatste snede er af, check dan de bodemanalyse om te zien of bekalking nodig is. Hiermee herstel je de pH van de bodem. Kalk heeft tijd nodig om volledig tot werking te komen. Daarom is in veel gevallen het najaar de beste tijd om kalk te strooien. Ook hier geldt: mits de draagkracht van de bodem het toelaat!

Toch met lang gras de winter in, vervang drijfmest voor kunstmest!

Start je het voorjaar met lang gras? Dan is bemesting met drijfmest af te raden. Drijfmest wordt onvoldoende diep geïnjecteerd, gevolg: een lagere nutriëntbenutting. Ook wordt het lange gras in de rijsporen tegen de grond aangereden, komt niet weer overeind en wordt  ‘besmeurd” met mest, dat vervolgens de kuilconservering en de smaak van het gras negatief beïnvloed. In deze situatie is het advies om drijfmest te vervangen voor kunstmest. Stem deze startgift af op de N-onttrekking die past bij een vroege eerste snede, eventueel in een gedeelde gift van totaal ca. 40-60kg N. Is de eerste snede geoogst, start dan met een drijfmestgift afgestemd op het oogstdoel. Voor maaien ca. 25m³, wordt er beweid dan volstaat 15m³. 

Maak een rondje over de percelen en beoordeel de zode!

Beoordeel in februari/maart  de kwaliteit van de zode midddels een ronde over de percelen en inventariseer de kwaliteit van de zode. Staan graszoden hol, is er schade door engerlingen of muizen, of is er een hoge onkruiddruk? Dan vraagt dat om maatregelen, zoals doorzaaien, herinzaaien of een onkruidbestrijding.

Manage de vochthuishouding op de percelen!

Inspelen op kurkdroge zomers en kletsnatte winters vraagt om goed watermanagement. Te veel water op de percelen is nadelig voor het gras en het bodemleven. Probeer sleuven te graven om het overtollige water af te voeren.  Indien mogelijk, stuur het grondwaterpeil. Ga in overleg met veehouders met aangrenzende percelen en waterschap om gericht op het grondwaterpeil te sturen. Werk samen in het afvoeren van overmatig vocht in de wintermaanden, en behoud van vocht in het voorjaar.

Maak tijd voor overige winterklussen

De wintermaanden zijn geschikt voor algemeen onderhoud rondom de percelen. Bestrijdt mollen zo gauw deze weer actief worden. Hiermee wordt voorkomen dat er in het voorjaar te veel ruw as (=zand) in de graskuil wordt gereden. Tot slot, maai of klepel ook de kruidenbufferstroken en akkerranden. Laat het maaisel in de winter verteren.