Waar ben je naar op zoek?

Monitoren van kalvergroei en –ontwikkeling via handige Vita-app

Sector Nieuws Sector Nieuws17-9-2018

ForFarmers introduceert praktische en eenvoudig werkende app

ForFarmers introduceert een app die het registreren en analyseren van de groei en ontwikkeling van jongvee aanzienlijk makkelijker maakt voor veehouders. Via deze Vita-app ontvangen melkveehouders tevens wekelijks een inseminatie-alert. Hiermee speelt ForFarmers in op de behoefte van veel veehouders om de groei en ontwikkeling van kalveren te verbeteren en de afkalfleeftijd van vaarzen te verlagen. ForFarmers verwacht de Vita-app medio oktober beschikbaar te hebben.

In het klantbehoefte-onderzoek van ForFarmers van 2017 gaf 72% van de melkveehouders aan de groei en ontwikkeling van kalveren te willen verbeteren en de afkalfleeftijd van vaarzen te willen verlagen. Hiervoor is inzicht nodig in de groei en ontwikkeling van het jongvee, om vervolgens via voeding te kunnen sturen op een hogere jeugdgroei.

“Een goede beginontwikkeling geeft sterke, goed ontwikkelde vaarzen die na afkalven veel melk produceren”, vertelt Alien van der Hem, marketing manager herkauwers bij ForFarmers. “Zo blijkt uit een praktijkonderzoek dat 100 gram extra jeugdgroei leidt tot 225 liter meer melk als koe. De meeste veehouders beoordelen de ontwikkeling van hun kalveren ‘op het oog’. Maar door het wegen of meten van kalveren en het monitoren van de jeugdgroei krijgt de veehouder veel beter inzicht in de werkelijke groei. Het gewicht kan ook indirect worden bepaald op basis van borstomvang of hoogtemaat. De Vita-app is een handig hulpmiddel om al deze gegevens vast te leggen en zo de groei en ontwikkeling van kalveren inzichtelijk te maken.”

Afbeelding: Vita-app persbericht 720x290

Hoe werkt de Vita-app?

De werking is zeer praktisch: met je mobiel op zak kun je de meetgegevens direct - zowel offline als online - in de app vastleggen. Het noteren op papier en daarna invoeren in de computer is dus niet meer nodig. Als er meerdere metingen van het dier in de app staan, kun je een grafiek opvragen die de groei van het kalf ten opzichte van het streven weergeeft. Ook wordt de groei van de hele
koppel kalveren ten opzichte van de doellijn in een grafiek weergegeven.

Inseminatie-alert

Bovendien beschikt de app over een adviestool die het juiste inseminatiemoment aangeeft. Wekelijks ontvangt de veehouder een overzicht van dieren die op basis van hun gewicht geïnsemineerd kunnen worden. Met deze tool ondersteunen we de veehouder in zijn streven naar een lagere gemiddelde afkalfleeftijd van de vaarzen.

Wat is het voordeel?

  • De veehouder kan de meetgegevens eenvoudig rechtstreeks in de Vita-app verwerken en krijgt daarmee direct inzicht in de groei en ontwikkeling van het jongvee.
  • In de app zijn de diergegevens van CRV (zoals geboortedatum en naam) automatisch ingeladen en komen direct in beeld, wanneer je een dier op oornummer zoekt. De veehouder heeft daarmee alle informatie bij de hand, ook de in een database vastgelegde gegevens uit het verleden.
  • Ook de jongveespecialist beschikt over deze data en kan hier zijn advies op toespitsen. Samen met de veehouder bekijkt de specialist welke opfokstrategie met bijbehorende voerproducten het beste past.
  • De Vita-app is gratis voor klanten.