Waar ben je naar op zoek?

Na regen komt zonneschijn: Tips voor het inkuilen van de zware eerste snede

27-5-2021

Bij veel veehouders staat de eerste snede nog (deels) op het land en wordt op veel plekken de komende week ingekuild. Deze snede is gegroeid in natte omstandigheden en kenmerkt zich als een zware snede. Om te komen tot een goede kuil geven wij hierbij een aantal tips.

Afbeelding: gras inkuilen (8)

Tips voor het inkuilen van de zware eerste snede

 • Laat indien mogelijk de bodem en het gewas voor het maaien nog wat aan drogen.
 • Creëer grote kopakkers met het maaien om het gewas zo min mogelijk in te sporen.
 • Zorg voor de juiste afstelling van de machines om contaminatie met grond te voorkomen. Hierdoor is er een kleiner risico op besmetting met Clostridia en Enterobacteriën. De schudder moet het gras wel goed oppakken maar zeker niet te diep zetten.
 • Schud intensief om richting de 40% droge stof te komen.
 • Probeer een homogeen product te krijgen door middel van hakselen of het maximaal messen in de ladewagen.
 • Laad de wagens niet te vol, om insporing te voorkomen.
 • Verdeel het gras -indien mogelijk- over twee kuilplaten, zodat een passende 2de snede er overheen kan.
 • Gebruik een inkuilmiddel voor een snelle conservering. Let goed op de dosering. Voor SiloSolve FC geldt: 1 zakje per 50 ton gras.
 • Zorg voor een schone kuilplaat met een verharde aanrijroute om zo insleping van grond te voorkomen.
 • Dicht de kuil direct goed af na het inkuilen.

Belang van een inkuilmiddel in deze snede

Een smakelijk product door een goede conservering is de basis voor een goede opname door het vee. Een inkuilmiddel is in deze snede van een nog groter belang in verband met onderstaande punten.

 • Liggend gewas heeft meer risico op vervuiling met grond, wat conservering lastiger maakt,
 • Gewas gegroeid in koudere omstandigheden bevat minder melkzuurbacteriën. Het toevoegen van deze bacteriën bevordert de conservering.
 • Kuilen met een toevoegmiddel conserveren sneller en zijn eerder stabiel, dit is van belang als je de kuil snel opent om te voeren om of om er nog een snede overheen te kuilen.

Tips voor de bemesting van deze late zware snede

 • Bij een frisse goed gemaaide zode, houd hierbij vast aan het plan voor bemesting van de 2de snede.
 • Wanneer de zode niet fris, door liggend gewas onder de eerste snede weg komt, adviseren wij om niet te bemesten met drijfmest. De zode moet eerst herstellen van de zware snede. Uitsluitend bemesten met kunstmest. Lichte 2de snede maaien en daarna start maken met een mooie 3de snede.