Waar ben je naar op zoek?

Herinner je het effect van hittestress in 2023 nog? Begin dit jaar op tijd met het treffen van maatregelen!

Advies van onze specialist Advies van onze specialist10-4-2024
Afbeelding: Gerard Smink
Robotspecialist Gerard Smink

Om meer inzicht te krijgen in de effecten van de warmte en hoge luchtvochtigheid van afgelopen zomer, zette Robotspecialist Gerard Smink de productiedata uit deze periode van alle robotklanten van ForFarmers op een rij. Met RAP breng je de effecten van hittestress overzichtelijk in kaart. De conclusie van Gerard: “Op tijd beginnen met het nemen van preventieve maatregelen is echt belangrijk. Het herstel van een hittestressperiode duurt vaak veel langer dan je denkt.”

Terugblik op afgelopen jaar

De zomer was vorig jaar wisselvallig: warme broeierige dagen, regen en benauwd warm weer. Het broeierige warme weer komt de gezondheid van koeien en hun prestaties niet ten goede. Veehouders die nauwelijks voorbereidingen tegen het warme weer hebben getroffen (bijvoorbeeld ontbreken van ventilatoren), zagen in juli hun melkproductie al flink dalen, terwijl de melkproductie bij het gros van de bedrijven met een goede voorbereiding toen nog stabiel bleef.

In ons Robot Analyse Programma (RAP) zagen wij in de warme periodes van juli tot de eerste helft van september een flinke daling in de productie (gemiddeld 1,5 liter/koe/dag), minder robotbezoeken per tijdseenheid én meer ophaalkoeien. De warme periodes afgelopen jaar kenmerkten zich vooral door een hogere luchtvochtigheid. Bij een hogere luchtvochtigheid ervaren koeien eerder (dan bij lagere temperaturen) hittestress. Hierdoor zagen we dat de daling in melkproductie zelf relatief groter was dan het jaar ervoor. Gerard: “Er zit wel variatie tussen bedrijven in de heftigheid van de productiedip. Een deel van de bedrijven lukt het om bijna stabiel door te produceren of laat een lichte daling zien, bij andere bedrijven daalt de productie zelfs meer dan 3 kg.” Dat heeft met name te maken met de preventieve maatregelen die er op een bedrijf genomen worden.

Afbeelding: Grafiek Robotmelken
Grafiek 1: Trenddata van alle robotbedrijven in Nederland die geanalyseerd worden in RAP (totaal ruim 1300 bedrijven en 140.000 koeien)

Vaak nog veel winst te halen

Gerard: “Vaak zijn er op bedrijven waar een grote productiedip in de zomermaanden te zien is, goede opties voor het nemen van maatregelen om de resultaten te verbeteren. We zagen afgelopen jaar meer bedrijven waar koeien zich niet evenredig over de stal verspreidden, omdat de ventilatie niet goed op orde was. Ook zagen we dat op bedrijven waar relatief weinig drinkruimte is, situaties waarin koeien te weinig de kans kregen om voldoende water op te nemen (streef naar 10cm waterbak per koe). Dominantere koeien hielden de waterbak bezet ten kosten van hun stalgenoten. Een andere veel voorkomende situatie is een dip in de voeropname. Het warme, vochtige weer heeft vaak ook effect op de frisheid in het rantsoen en daarmee ook de voeropname. Dit soort voorbeelden zijn goed op te lossen en de effecten hiervan ga je een jaar later ook echt in RAP terug zien. ".

Herkenning? Evalueer dan met uw melkveespecialist

Herkent u één of meerdere van bovenstaande ervaringen? Evalueer dan de komende periode samen met uw melkveespecialist uw hitteplan en stem af welke aanvullende maatregelen u dit jaar kunt nemen om uw koppel nog beter de hittestress periodes door te komen!

Wilt u meer weten over robotmelken? Of heeft u een andere vraag aan onze robotspecialisten? Neem contact op met uw melkveespecialist, accountmanager, klantenservice Herkauwers of uw regionale ForFarmers-dealer.