Waar ben je naar op zoek?

Nasleep hittestress bij robotbedrijven: dit kun je eraan doen

Advies van onze specialist Advies van onze specialist26-9-2023

De meeste warme dagen van het jaar zijn vermoedelijk achter de rug. Tijd om de balans op te maken; welk effect heeft de hitte op de gezondheid en het productieniveau van uw koeien gehad? Robotspecialist Gerard Smink, zette de data van de zomermaanden van alle robotklanten van ForFarmers op een rij. In RAP kunnen we deze data eenvoudig analyseren.

We hebben deze zomer een wisselvallig weerbeeld gezien: warme broeierige dagen, regen en benauwd warm weer. Het broeierige warme weer komt de gezondheid van koeien en hun prestaties niet ten goede. Veehouders die nauwelijks voorbereidingen tegen het warme weer hebben getroffen (bijvoorbeeld ontbreken vanventilatoren), zagen in juli hun melkprodductie al flink dalen, terwijl het gros van de bedrijven met een goede voorbereiding toen nog vrij stabiel bleef.

In ons Robot Analyse Programma (RAP) zagen wij in de warme periodes van juli tot eerste helft september een flinke daling in de productie (gemiddeld 1,5 liter/koe/dag) en minder robotbezoeken per tijdseenheid én meer ophaalkoeien. De warme periodes dit jaar waren vooral qua luchtvochtigheid een stuk hoger en we hadden meer warmere periodes dan vorig jaar, waardoor de daling in melkproductie relatief groter was.

Gerard: "We zagen dit jaar meer bedrijven waar koeien zich niet evenredig over de stal verspreidden. Ook zagen we voorbeelden dat de koeien minder water opnamen tijdens de allerwarmste dagen, omdat de dominantere koeien de waterbak bezet hielden ten kosten van hun stalgenoten. De frisheid van kuilen stond bij warmer weer onder druk, waarmee ook de voeropname".

Afbeelding: Grafiek Robotmelken
Grafiek 1: Trenddata van alle robotbedrijven in Nederland die geanalyseerd worden in RAP (totaal ruim 1300 bedrijven en 140.000 koeien)

Focus op klauwgezondheid

Doordat dieren tijdens warme dagen meer staan om de warmte kwijt te raken, is de belasting van de klauwen hoger dan gebruikelijk. Dit uit zich in de herfstmaanden in een slechtere klauwgezondheid. Wees hier extra alert op en neem op tijd actie!

Let ook op de uiergezondheid

In de zomer stijgt het celgetal / het aantal klinische mastitis gevallen op veel bedrijven; dit hoort in het najaar weer te dalen. Ook het aantal nieuwe infecties dient beduidend af te nemen (<10%). Ziet u dit niet; maak een plan van aanpak met uw melkveespecialist.  

Robotbezoek nog onder druk?

Staat het robotbezoek nu nog steeds onder druk? Zorg dat je de ophaalkoeien uit het vaste ophaalritme haalt en niet steeds op de vaste tijden blijft halen om deze groep er zo weer bij te krijgen.

Afbeelding: Gerard Smink
Robotspecialist Gerard Smink

Herkenning? Evalueer dan met uw melkveespecialist

Herkent u één of meerdere van bovenstaande ervaringen? Evalueer dan de komende periode samen met uw melkveespecialist uw hitteplan en stem af welke aanvullende maatregelen u volgend jaar kunt nemen om uw koppel volgend jaar nog beter de hittestress periodes door te komen!

Wilt u meer weten over robotmelken? Of heeft u een andere vraag aan onze robotspecialisten? Neem contact op met uw melkveespecialist, accountmanager, klantenservice Herkauwers of uw regionale ForFarmers-dealer.