Waar ben je naar op zoek?

Nieuw ingezaaid gras verdwijnt als sneeuw voor de zon

ForFarmers nieuws ForFarmers nieuws26-1-2021

Al een aantal jaar op rij wordt zowel nieuw ingezaaid als bestaand grasland steeds vaker getroffen door uitval van het gras. Het gras komt goed op, maar na enkele weken worden kale plekken zichtbaar. Met het blote oog is de oorzaak lastig te beoordelen, daarom is ForFarmers een onderzoek gestart. Hieruit blijken aaltjes en schimmels de grasuitval te veroorzaken. Nader onderzoek is gewenst om in de toekomst verdere problemen te voorkomen.

Het onderzoek vond plaats op vier percelen in het oosten van Nederland (zandgrond) in oktober 2020. Op de percelen zijn grondmonsters genomen, op zowel goede als slechte plekken. In deze monsters is de bemestingstoestand en de aanwezigheid van insecten, schimmels en aaltjes onderzocht. De monsters zijn geanalyseerd door HLB, een laboratorium dat gespecialiseerd is op dit vlak.

Afbeelding: Grasland kale plekken
slechte opkomst nieuw ingezaaid grasperceel

Aaltjes en schimmels aangetroffen

Na analyse van de grondmonsters blijkt duidelijk dat de bemesting en aanwezige insecten geen veroorzakers zijn van de kale plekken in het grasland. Er zijn wel veel aaltjes en schimmels in de grondmonsters
aangetroffen. Bob Keurentjes, Innovatiemanager Ruwvoerteelt bij ForFarmers: “Alleen kunnen we er nog niet uit opmaken in welke mate de schade door de aaltjes en schimmels komt. Het gras is namelijk
gezaaid in uitdagende - droge - omstandigheden. Hierdoor vermindert de weerstand van de plant en wordt de gevoeligheid voor ziekten en plagen groter. Nader onderzoek moet inzicht geven over de omstandigheden en de populatie aaltjes en schimmels die het grootste effect hebben op de schade, zodat in de toekomst deze problemen kunnen worden voorkomen en er bij optredende schade gericht kan worden ingegrepen.”

Advies percelen met schade

Voor veehouders met percelen grasland die momenteel kale plekken laten zien, adviseert ForFarmers het volgende: “Beoordeel de percelen waar de problemen zich voordoen goed en bepaal of er voldoende
levende spruiten zijn achtergebleven: minimaal 2 spruiten per 10 cm2. Is dit niet het geval, ga dan zo vroeg mogelijk in het voorjaar, als de grond voldoende draagkracht heeft en berijdbaar is, doorzaaien.
Wanneer de grond nog niet voldoende aangedrukt is, adviseren wij om dit alsnog te doen door middel van rollen indien de grond dit toelaat. Tot slot adviseren we om begin februari een kleine kunstmestgift
van ongeveer 100 kg KAS per hectare te geven. Kies eventueel voor een beperkte gift met een stikstof/zwavelmeststof”, besluit Keurentjes.