Waar ben je naar op zoek?

Nieuw kengetal voor gezondheid en efficiënte melkproductie

Sector Nieuws Sector Nieuws8-7-2016

ForFarmers heeft als onderdeel van de Feed2Milk rantsoenoptimalisatie een nieuw kengetal ontwikkeld om de rantsoenefficiëntie te verhogen: de Metabole Verzurings Index (MVI). Dit nieuwe kengetal helpt om de rantsoenefficiëntie te verhogen, vooral bij rantsoenen met een hoog aandeel snijmais of een hoog aandeel graskuil met een afwijkende mineralensamenstelling. In die situatie is het voordeel al gauw €100 extra voerwinst per koe per jaar, blijkt uit proeven op  Aeres Praktijkcentrum in Dronten.  Het nieuwe kengetal wordt onderdeel van de Feed2Milk rantsoenoptimalisatie.

Belangrijk voor een hoge en efficiënte melkproductie is een juiste balans tussen zuurbelasting en buffercapaciteit in het dier. Voor optimalisatie van de zuurtegraad in de pens wordt al langere tijd het kengetal Verzurings Index (VI) gehanteerd.  Echter: ook in de bloedbaan van het dier is een juiste zuurtegraad van groot belang. Er is sprake van metabole verzuring bij een te sterke zuurbelasting in verhouding tot de buffercapaciteit in het bloed.. Dit kan zich gemakkelijk voordoen, met name tijdens hittestress en door een niet goed uitgebalanceerd rantsoen. Gevolgen zijn een verlaagde voeropname, daling melkproductie, verminderde vruchtbaarheid en gezondheid en een lagere voerefficiëntie.

Invloed alle voercomponenten in beeld
Het nieuwe kengetal MVI houdt rekening met alle componenten in het rantsoen (koolhydraten, zuren en mineralen) die invloed hebben op de zuurbelasting en het buffersysteem van de koe. Belangrijk en nieuw in dit kader is vooral het effect van de mineralensamenstelling. Hierbij gaat het naast de aanwezigheid van buffers ook om de balans tussen kationen en anionen in het rantsoen. Vaak worden de effecten hiervan niet meegenomen als risicofactor op verzuring. Reden voor ForFarmers om het nieuwe kengetal Metabole Verzurings Index te ontwikkelen. Door evaluatie van rantsoenen met dit nieuwe kengetal komen de risico’s op metabole verzuring in beeld. Zo wordt duidelijk of het nodig is om bij te sturen met mineralenmengsels als Univit Buffer of RumiBuffer voor het realiseren van een optimale balans in het rantsoen.