Waar ben je naar op zoek?

Nieuwe samenwerking: Eenvoudig sturen op voersaldo met CowConnect

Advies van onze specialist Advies van onze specialist30-10-2019

Voerkosten hebben een enorm groot aandeel in de totale kosten op uw bedrijf. Door op een juiste manier te sturen op het voersaldo (melkgeld – voerkosten) kunt u het rendement op uw bedrijf aanzienlijk verbeteren. Maar weet u precies hoeveel er iedere morgen in de voermengwagen gaat en wat er onder de streep overblijft? Onze TMR-specialisten helpen u graag inzicht te krijgen in het daadwerkelijk voersaldo, met een nieuwe tool voor op de voermengwagen: CowConnect.

Iedere dag inzicht in het daadwerkelijke voersaldo

Afbeelding: CowConnect

Het CowConnect-weegsysteem wordt eenvoudig door een TMR-specialist op uw voermengwagen gemonteerd. Het systeem staat in verbinding met de weegschaal en registreert dagelijks het daadwerkelijk gevoerde rantsoen. Via de tablet in de mengwagen of een app op uw telefoon ziet u tijdens het mengproces welke voersoorten geladen moet worden en hoeveel u daadwerkelijk geladen heeft. Deze informatie koppelt CowConnect aan de voerkosten en het melkgeld, vervolgens wordt het voersaldo berekend. Doordat u het voersaldo iedere dag inzichtelijk heeft kunt u samen met uw TMR-specialist sturen op een hoger bedrijfsrendement.

Melkveehouder Harjan: “Ik heb nu inzicht in het voersaldo en voorraadbeheer.”

Melkveehouder Harjan Kooijker heeft de primeur en is enthousiast. Sinds TMR-specialist Niels Grootoonk CowConnect op zijn voermengwagen heeft geïnstalleerd lukt het om veel strakker op voersaldo te sturen. Zonder extra administratieve handelingen en rekenwerk, heeft hij de cijfers dagelijks paraat. Ook heeft CowConnect voordelen op het gebied van voorraadbeheer. Harjan voert op het moment van levering in hoeveel voer er in welke silo aanwezig is. CowConnect meet dagelijks hoeveel voer er uit de silo wordt gehaald, zo ontstaat er een duidelijk beeld van de voorraden. 

TMR-specialist Niels ziet veel kansen met de nieuwe tool op zak. Bijvoorbeeld op het gebied van melkveegezondheid: “Denk aan het voorkomen van melkziekte door inzicht in de voeropname bij droge koeien te hebben, of het meten van het effect van een rantsoenwisseling op de voeropname”, legt hij uit. Ook kan hij door koesignalen te combineren met harde cijfers een nauwkeuriger advies geven: “We kunnen op papier een perfect rantsoen maken, maar het gaat uiteindelijk om wat de koe in de praktijk met het voer doet. Daarom is het inzichtelijk hebben van de werkelijke voeropname zo belangrijk. Heel fijn dat dit nu met CowConnect op een makkelijke manier mogelijk is voor onze klanten.”

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden om CowConnect te gebruiken op uw bedrijf? Of heeft u een andere vraag aan onze TMR-specialisten? Neem dan contact op met uw specialist, accountmanager, uw locale dealer of de klantenservice Herkauwers.

TMR team cowconnect
Het TMR-specialistenteam en melkveehouder Harjan tijdens een CowConnect-praktijktraining.