Waar ben je naar op zoek?

Nieuwe voorwaarden verlengde weidegang in 2024

Advies van onze specialist Advies van onze specialist20-3-2024

In 2023 kregen bedrijven twee of drie eco-punten voor overdag- of dag en nacht-weidegang. Deze regel is vervangen door een intensievere regeling. In 2024 moet je minimaal 1500 uur weidegang aanbieden om in aanmerking te komen voor eco-punten. Het aantal punten dat verdient kan worden is ook fors verhoogd. Om aanspraak te maken op de punten moet een bedrijf zich zowel bij het ministerie als Qlip (de controlerende instantie) aanmelden. Een overzicht van de voorwaarden en de te verdienen punten staan in de tabel hieronder. 

Start weidegang:

Vóór 15 mei

Aanmelden Qlip:

Vóór aanvang weidegang - uiterlijk 1 mei

Aanmelden RVO:

Vóór 15 mei bij de GO

Registratie:

Digitale weidekalender van Qlip

Uren:

1500 uur

2500 uur

Intensiteit op weideplatform:

Max 5 mk/ha

Max 2,5 mk/ha

Aantal eco-punten:

8

11

Tabel 1: voorwaarden verlengde weidegang 2024

Past verlengde weidegang nog bij jouw bedrijf?

De aanmelding kost €179,-. De premie die er tegenover staat is €45,- per hectare. Ga voor jezelf na of overleg met je adviseur/weidecoach of verlengde weidegang onder de nieuwe voorwaarden nog een rendabele optie voor is. Of dat het juist een optie wordt door de hogere beloning. Registratie moet plaatsvinden in de verplichte digitale weidekalender van Qlip (in Z-net). Door middel van machtigingen kan dubbele administratie voorkomen worden. Overleg daarvoor met je zuivelfabriek en Qlip.

Tip voor PlanetProof-deelnemers: weideplan voor jongvee.

Afbeelding: Jongvee weidegang

PlanetProof deelnemers zijn waarschijnlijk op de hoogte van de 100 dagen weidegang-eis voor jongvee. In de praktijk zien we dat hier voor veel bedrijven nog kansen liggen. Bedrijven die deel willen nemen moeten voorafgaand aan het weideseizoen een plannen kunnen laten zien, waarin staat hoe het jongvee geweid gaat worden. Met het door de Stichting Weidegang beschikbaar gestelde excelbestand kun je dit plan maken. Ook heeft de stichting drie beweidinggsschema’s voor jongvee opgesteld waar je uit kan kiezen. Klik hier voor meer informatie > 

Besteed je de jongveeopfok uit? Dan moet de jongveeopfokker een beweidingsplan kunnen laten zien. Het is verstandig om de 100 dagen weidegang-eis dan op te nemen in het opfokcontract.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderwerp? Of heb je een andere vraag aan een van onze weidecoaches? Neem contact op met je melkveespecialist, accountmanager, klantenservice Herkauwers of regionale ForFarmers dealer.