Waar ben je naar op zoek?

Nog veel te winnen door minder te verliezen

Dat er in de praktijk nog veel te winnen valt bij het inkuilen van gras, blijkt uit een analyse die ForFarmers heeft gemaakt van de Eurofins-cijfers van de voorjaarskuilen van 2019 ( zie tabel). Hieruit blijkt dat ruim 16% van de kuilen een onvoldoende conserveringsindex heeft en maar liefst 42% een te hoge broeigevoeligheid. Iedere veehouder weet wat broei betekent: verlies van kostbaar ruwvoer omdat de dieren het niet willen vreten en veel ergernis over grote hoeveelheden voerresten die moeten worden weggegooid.

  Aantal  Percentage
Totaal aantal graskuilen 4.580 100%
Conserveringsindex < 80 743 16%
Broeigevoeligheid > 20 1943 42%
Conserveringsindex < 80 en
broeigevoeligheid > 20
633 14%

Onderzoek SiloSolve FC

ForFarmers heeft in 2017 het inkuilmiddel SiloSolve FC geïntroduceerd. SiloSolve FC is een kuilverbeteraar voor zowel gras- als maiskuilen die – blijkt uit uitgebreid internationaal onderzoek – bewezen succesvol is in het verminderen van conserverings- en broeiverliezen. Vergelijkend onderzoek met exact hetzelfde uitgangsmateriaal had in Nederland en onder Nederlandse omstandigheden echter nog niet plaatsgevonden. In 2019 heeft ForFarmers het effect van SiloSolve FC onderzocht op Aeres Farms in Dronten. Voor de uitvoering van het onderzoek is vorig jaar op 24 april hetzelfde gras, met een drogestofpercentage van 45%, ‘ingekuild’ in twee aparte slurven met de dichtheid van een normale graskuil. Het gras in de ene slurf is behandeld met SiloSolve FC, het andere is onbehandeld.

18 % verschil in broeiverlies

Na 2,5 maand conservering, zijn de ‘kuilen’ geopend en zijn de drogestofverliezen gemeten. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen conserveringsverlies, dat onvermijdelijk is maar wel kan worden beperkt, en broeiverlies. Bij de niet-behandelde kuil ging 21% meer drogestof verloren dan bij de met SiloSolve FC behandelde kuil. Dit verschil werd voor het grootste deel (18%) veroorzaakt door broei- en schimmelvorming in de niet-behandelde kuil. De met SiloSolve FC behandelde kuil bleef nagenoeg vrij van broei en kende daarnaast 3% minder conserveringsverlies.

Extra voerwinst

Bij 3% minder drogestofverlies verdient een veehouder de investering in SiloSolve FC al terug. Vertaal je de resultaten uit de proef naar een bedrijf met 40 hectare grasland, dan levert inzet van SiloSolve FC rond de € 3.500,- extra voerwinst op bij de eerste snede. Dit bedrag is gebaseerd op het behoud van meer drogestof, uitgedrukt in ruwvoerkosten (€ 0,15 per kilo drogestof) min de investering in SiloSolve FC. Niet in geld uit te drukken, maar ook een wezenlijk voordeel, is het gemak van werken met kuilen zonder broei en een minimum aan voerresten.

Gras in transparante buizen

Voor een extra visuele beoordeling is van beide partijen ook gras in transparante buizen gestopt, om te zien hoe het product zich ontwikkelt als het aan de open lucht wordt blootgesteld. Op de foto hieronder is te zien dat het behandelde gras (tweede en vierde buis vanaf links) na zes weken nog steeds geen broei en schimmelvorming liet zien, tegenover duidelijk aanwezige broei en schimmel in het niet behandelde gras.

Afbeelding: Proef SiloSolve FC - gras in buizen

Meer informatie of bestellen?

Met SiloSolve FC investeert u in maximaal behoud van voer en voederwaarde, extra voerwinst én meer werkplezier door minder broei en onbruikbare voerresten. SiloSolve FC is geschikt voor gras en mais en toepasbaar in elke kuil vanaf 25% tot 55% drogestof. U hebt dus voortaan genoeg aan één product! 
Neem voor bestellingen en meer informatie contact op met uw specialist, accountmanager of dealer.