Waar ben je naar op zoek?

Onderzaai vanggewas bij trage ontwikkeling mais

8-6-2021

Op zand- en lössgronden is het verplicht om een vanggewas op de maispercelen te zaaien. Oogst je de mais vóór 2 oktober, dan volstaat nazaai, maar oogst je ná 1 oktober, dan is onderzaai van een vanggewas de beste methode. Nu de mais op veel percelen laat gezaaid en ook nog eens traag ontwikkeld is, wordt de kans groter dat ook de oogst later plaats gaat vinden. De keuze voor onderzaai lijkt dan de enige methode. De natte omstandigheden laten op veel gevallen op dit moment nog niet toe om onder te zaaien, bovendien dient u bij de middelkeuze voor de gewasbescherming rekening houden met een beperkte werking van de bodemherbicide op nakiemers zodat de onderzaai kan slagen.

Onderzaai

Voor onderzaai heeft ForFarmers Italiaans raaigras en Topcover Grass in haar assortiment. Topcover Grass bestaat uit 50% Italiaans en 50% Westerwolds raaigras. De zaaizaadhoeveelheid bedraagt 25 kg per ha. De combinatie Westerwolds en Italiaans zorgt voor een snelle bodembedekking en maximale organische stof productie. Wij kunnen u Topcover Grass voor aantrekkelijke condities aanbieden. Neem hiervoor contact op met u ForFarmers specialist of kijk voor meer info: op vanggewas na mais in 2021, wat zijn de opties? 

We adviseren u in elk geval het vanggewas nu aan te kopen. U heeft dan te allen tijde mogelijkheid om onder te zaaien op het gewenste moment en u heeft hiermee tevens een aankoopbewijs voor het geval er een controle gaat plaatsvinden door de bevoegde instanties. Geef ook in de perceelsregistratie bij RVO aan dat u het vanggewas vóór 1 oktober heeft gezaaid. Mocht de onderzaai niet slagen dan kun u na de oogst tot 31 oktober bijzaaien. U dient dit wel te melden bij RVO.