Waar ben je naar op zoek?

Onkruidbestrijding in grasland in de nazomer

Advies van onze specialist Advies van onze specialist6-8-2019

De nazomer is de juiste tijd om (wortel)onkruiden in de grasmat aan te pakken. Onkruiden zijn in deze periode doorgaans goed aan de groei en nemen middelen daardoor snel en goed op. Wortelonkruiden zoals ridderzuring en paardenbloem hebben in de nazomer bovendien een neerwaartse sapstroom. Ze transporteren de opgenomen middelen naar de ondergrondse delen, waar de herbiciden hun werk doen.

Let ook goed op de stand van kweek. Kweekgras gedijt prima in droogte en nu kunnen we het nog afdoende bestrijden. Wel kun je kweekgras alleen bestrijden met herinzaai dan wel gewasrotatie.

Afbeelding: volwassen ridderzuring

Onkruidbestrijding bij groeizaam weer

Groeistoffen zijn de aangewezen middelen voor onkruidbestrijding in grasland. Deze middelen werken het beste bij groeizaam weer, als de relatieve luchtvochtigheid minstens 60 procent bedraagt en het ’s nachts niet te sterk afkoelt. Onkruiden zijn dan goed aan de groei en vormen jonge, frisse bladeren waarmee ze de middelen goed kunnen opnemen. Afgeharde onkruiden laten zich veel moeilijker bestrijden. Hetzelfde geldt voor onkruiden, waarvan de koppen zijn beschadigd of doorgesneden door de zodenbemester

Afhankelijk van de mix kunnen groeistoffen 7 tot 14 dagen voor het doorzaaien worden gespoten. Een kortere wachttijd brengt de kieming van het graszaad in gevaar: het kiemende zaad komt dan in contact met de spuitvloeistof, die nog aanwezig is op de onbegroeide gronddeeltjes. Voor advies vraag uw teeltspecialist!

Ridderzuring in het najaar aanpakken

Ridderzuring is het beste te bestrijden als de plant eruit ziet als een frisse krop sla. Zuringplanten moeten namelijk voldoende jonge bladeren hebben om groeistoffen op te kunnen nemen. Wie wacht tot de planten bloemstengels hebben, heeft het beste spuitmoment voorbij laten gaan. Het ideale groeistadium voor effectieve bestrijding is een plant van 25 tot 35 cm hoogte, nog zonder zichtbare bloemstengel.

Pak ridderzuring daarom bij voorkeur in het najaar aan. De sapstroom in de planten is dan neerwaarts gericht, waardoor het bestrijdingsmiddel gemakkelijk naar de wortels wordt getransporteerd.

Advies toepassing en dosering middelen

Benut de nazomer dus goed om probleemonkruiden aan te pakken. Welke middelen zijn het meest geschikt, in welke doseringen en waar moet u op letten bij de toepassing? Vraag het aan uw teeltspecialist van ForFarmers of uw ForFarmers dealer.

Ook interessant