Waar ben je naar op zoek?

Opvallend: hogere gewasopbrengst bij lagere bemesting

21-12-2017
Kringloopwijzer

Onlangs presenteerde het projectteam de resultaten van ruim vier jaar Vruchtbare Kringloop Achterhoek (VKA). Een project waarin meer dan 280 melkveehouders werken aan het verbeteren van de vruchtbaarheid van hun bodem en een efficiëntere benutting van mineralen op hun bedrijf. Wat blijkt? Van fosfaatverlies is op 70% van de bedrijven geen sprake meer en de gewasopbrengst is hoger bij lagere bemesting.

De gepresenteerde cijfers laten zien dat er veel vooruitgang is geboekt. We zetten de belangrijkste conclusies voor u op een rij:

  • De deelnemers aan het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek boeken hogere gewasopbrengsten bij een lagere bemesting. Een betere benutting van stikstof en fosfaat zorgt ervoor dat ruim de helft van de bedrijven gemiddeld over drie jaar voldoet aan de uitspoelingsnorm voor stikstof.
  • Van fosfaatverliezen is op ruim 70% van de bedrijven al helemaal geen sprake meer, de fosfaatoverschotten zijn negatief. Dit gaat op termijn ten koste van de bodemvruchtbaarheid. Evenwichtsbemesting is het doel.
  • Het verschil tussen de bedrijven die wel en niet aan de uitspoelingsnorm voor stikstof voldoen wordt veroorzaakt door de gewasopbrengst. De bedrijven die aan de norm voldoen produceren gemiddeld 1.800 kg drogestof aan gewas per ha meer dan de bedrijven die er niet aan voldoen.
  • De bodemvruchtbaarheid is een belangrijke verklarende factor voor de verschillen tussen bedrijven. De 20% bedrijven met de laagste stikstofoverschotten scoren significant beter op bodemvruchtbaarheid dan de gemiddelde bedrijven.

VKA-studiegroep van het jaar

Een jury reikte tijdens de bijeenkomst de prijs uit voor de beste ‘VKA-studiegroep van het jaar 2017’. Deze ging naar Studiegroep 12 uit regio Beltrum. Deze studiegroep onder leiding van Theo Harbers van ForFarmers en Igor Hoogakker van Flynth adviseurs en accountants boekte het beste resultaat en toonde de meeste inzet. “De opkomst in de studiegroep is vrijwel altijd 100% en de deelnemers zijn open, nieuwsgierig en gericht op verbetering en vernieuwing”, aldus het juryrapport.

Voor meer informatie over het project en de behaalde resultaten zie: http://vruchtbarekringloopachterhoek.nl. Het volledige rapport met conclusies lees je hier.