Waar ben je naar op zoek?

Perfect ruwvoer voor droogstaande koeien; zo maakt u het!

Advies van onze specialist Advies van onze specialist3-4-2018

Droogstaande koeien vragen een andere ruwvoerkwaliteit dan melkkoeien. Maar waar moet het ruwvoer van de belangrijkste groep (droge) koeien aan voldoen? Hoe zorgt u voor de juiste bemesting? En hoe doet u dat praktisch; een specifiek ruwvoer maken voor een kleine groep koeien?

Waarom een specifiek ruwvoer voor droogstaande koeien?

Met de groeiende voorraad graskuil op het bedrijf is het belangrijk om deze ook goed te benutten. Bijvoorbeeld door voor de droge koeien een specifiek ruwvoer te maken, in plaats van structuurrijk ruwvoer aan te kopen voor deze groep. Het zelf verbouwen is over het algemeen interessanter dan ruwvoer aankopen. Met specifiek ruwvoer voer je de dieren tevens beter naar behoefte. Dat is beter voor hun gezondheid én de prestaties.

Om te beginnen: waar moet de graskuil voor droogstaande koeien aan voldoen?

Allereerst moet het een smakelijk product zijn met minimaal 850 VEM. Met een suikergehalte tussen 100 en 150 en minimaal 45% drogestof. Het ruw eiwitgehalte zit idealiter tussen 120 en 150 gram per kg drogestof, het kaligehalte moet minder dan 25 gram per kg drogestof zijn en de KAB-waarde (kation-anion balans) ligt onder de 250 meq per kg drogestof. Natuurlijk is het zeer belangrijk dat het ruwvoer goed geconserveerd is, zonder broei, en dat het voldoende structuur heeft. Als uw kuil hieraan voldoet, sluit dit goed aan bij de nutritionele behoefte die droogstaande koeien hebben.

Welk grasperceel kies ik voor deze groep?

Kies één of meerdere percelen waar de opbrengstpotentie en/of graskwaliteit lager ligt dan gemiddeld. De beste percelen behoudt u dan voor de melkgevende dieren. Vaak is de tweede grassnede of eventueel de zomersnede het meest geschikt. Beheershooi kan ook prima zijn, maar dit is vaak iets minder smakelijk. Voert u 100% graskuil, dan kunt u met 1 hectare ongeveer 7 droogstaande koeien voeren. Daarbij ga ik uit van 12 kg drogestof aan ruwvoeropname per koe, 45 dagen droogstand en 3,8 ton drogestofopbrengst per snede. Voor het telen van structuurgras hebben we in ons assortiment een speciaal grasmengsel van rietzwenk en timothee gras: Topgrass Herkauw.

Hoe bemest ik dit perceel?

De belangstelling voor perceelsgerichte bemesting neemt toe: elk perceel zijn eigen bemestingsplan, zodat er een evenwicht ontstaat tussen de hoeveelheid mineralen die u bemest en aan het perceel onttrekt. Door de opbrengst per grasperceel in kaart te brengen, kunt u gerichter gaan bemesten. Goed voor de kringloop dus. Het mes snijdt zo aan twee kanten. Gebruik voor dit grasperceel (voor ruwvoer droge koeien) geen drijfmest.Voor de stikstofgift kunt u de volgende stelregel hanteren: totale ruw eiwitgift / 6,25 * verwachte tonnen drogestofopbrengst = stikstofgift (KAS) per hectare.

Stel u voert 100% graskuil met een gehalte van 130 gram ruw eiwit per kg drogestof. Als de verwachte opbrengst per hectare 3,8 ton drogestof is, dan is de rekensom: 130 / 6,25 * 3,8 = 80 kg stikstofgift (KAS) per hectare. Maar vraag gerust uw melkvee- of teeltspecialist om een bemestingsadvies op maat.

En praktisch: hoe maak ik een aparte kuil voor de droogstaande koeien?

Omdat het een kleine groep koeien betreft, is de voersnelheid belangrijk. Balen of pakken hebben daarom de voorkeur boven een rijkuil. Gebruik SiloSolve FC voor een goede conservering en smakelijkheid van de kuil. Het ruwvoer voor droge koeien is ook goed in te zetten voor het oudere jongvee. Dan behoudt u meer voersnelheid.