Waar ben je naar op zoek?

Regel de benodigde VVO’s ruim op tijd

21-10-2020

Sins 2014 zijn veehouders met een mestoverschot verplicht om een deel van het overschot te laten verwerken. Veehouders met een mestverwerkingsplicht kunnen deze afkopen door het aanschaffen van een Vervangende Verwerkingsovereenkomst (VVO).

De grootte van de verwerkingsplicht is onder andere afhankelijk van de regio waar een bedrijf is gevestigd. Voor 2020 zijn de volgende verwerkingspercentages vastgesteld:

·         Regio Zuid: 59%

·         Regio Oost: 52%

·         De rest van het land: 10%

Naast de regio waarin het bedrijf ligt, is het benodigde aantal VVO’s ook afhankelijk van: de (melkvee)fosfaatproductie van het gemiddelde aantal dieren wat in 2020 is gehouden, de plaatsingsruimte, de MFR, het geschatte BEX-voordeel en de eventuele vrijstelling. Het benodige aantal VVO’s staat los van de hoeveelheid afgevoerde mest.

Wees op tijd voor een gunstige prijs.
Wanneer u te weinig mest verwerkt of te weinig VVO’s heeft afgesloten, riskeert u bij controle een forse boete. De prijs van de VVO’s is op dit moment gunstig. Wees er daarom op tijd bij en laat je specialist mestwetgeving nu alvast de benodigde VVO’s berekenen en neem contact op met  FarmConsult voor de actuele prijs:

T + 31 (0)573 28 89 89
E productierechten@forfarmers.eu

FarmConsult

Afbeelding: 2020-HR-ForFarmers-Kleefstra-A3Impressies-8503220Webresolutie