Waar ben je naar op zoek?

Regels rondom graslandvernieuwing

Sector Nieuws Sector Nieuws27-7-2022

Ook dit jaar gaan veel veehouders, na een grondige beoordeling, hun grasland herinzaaien of doorzaaien. Tot en met 31 augustus mag grasland op zand en löss vernietigd worden voor graslandvernieuwing. Deze graslandvernieuwing moet de veehouder vooraf melden bij RVO. De stikstoftotaalnorm op deze percelen wordt met 50 kg N/ha gekort. Een graslandvernietigingsmonster is niet verplicht. Direct aansluitend moet er weer gras geteeld worden. Het doodspuiten van de graszode valt ook onder grasland vernietigen en dient dus uiterlijk 31 augustus te gebeuren. De geadviseerde wachttijd mag dan afgewacht worden voordat de grondbewerking wordt uitgevoerd.

Meer over regels voor klei en veengrond en overige voorwaarden rondom grasland vernietigen >

Afbeelding: grasland