Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.
Waar ben je naar op zoek?

Bodem nog koud genoeg voor ammonium

De afgelopen weken is er in sommige gebieden veel regen gevallen, waardoor bemesten moest worden uitgesteld. Anders dan veelal wordt gedacht, is het nog zeker niet te laat op om een stabiliserende, ammoniumhoudende  meststof als GroGrass Stabiel te strooien en daarmee nitraatuitspoeling tegen te gaan. De bodem is op veel plekken nog niet opgewarmd en hierdoor komt het gewas ook pas later op gang. Onder koude omstandigheden heeft het gras een voorkeur om ammonium op te nemen boven nitraat. Bij een bemesting met GroGrass stabiel wordt de omzetting van ammonium tot nitraat geremd. Dit houdt dus in dat de stikstof langer in ammoniumvorm blijft, maar niet dat deze ammonium niet beschikbaar is of komt voor het gewas. Tevens bevat de GroGrass Stabiel ook nog klein een deel nitraat, wat direct beschikbaar is.

Proeven: GroGrass Stabiel ook begin april nog meest effectief

In 2015 en 2016 zijn er proeven uitgevoerd waarbij het effect van verschillende meststoffen is bekeken. Tevens is er onderzocht of een voorjaarsmeststof met een late toediening ook nog effectief was. Dit was in beide jaren het geval. De meststoffen zijn begin april gestrooid en in beide jaren was er een positief effect te zien op de droge stof (DS) opbrengst. Het gemiddelde eiwitgehalte was niet heel verschillend tussen de objecten door de jaren. Dit betekent dat de totale eiwitopbrengst ook het laagst was bij het gebruik van KAS. Te zien is dat een late toepassing van de GroGrass Stabiel het beste heeft gepresteerd. 

 

Afbeelding: Opbrengsten voorjaarsmeststoffen
Drogestof (DS) -opbrengsten bij een late toediening (begin april) van verschillende meststoffen, uitgevoerd door Wageningen UR. Gemiddelde over 2 locaties en 2 jaren.