Waar ben je naar op zoek?

Rendement melkveehouders vertrekpunt van nieuw assortiment ForFarmers

Sector Nieuws Sector Nieuws12-4-2021

Met de introductie van een nieuw assortiment melkveevoeders zet ForFarmers een volgende stap om het rendement van melkveehouders verder te verbeteren. Het nieuwe assortiment is naast sturing op hoge gehalten nog sterker gericht op verbetering van de voerbenutting en meer melk uit eigen ruwvoer. Dankzij een efficiëntere productie van het nieuwe assortiment in de fabrieken worden de voerprijzen ook gunstiger. De vernieuwde aanpak leidt daarmee direct tot een beter rendement voor de melkveehouder.

Beter uitgebalanceerd basisrantsoen de sleutel

Het nog beter uitbalanceren van het basisrantsoen is de sleutel tot een betere (ruw)voerbenutting. Dit wordt naar de toekomst toe nog belangrijker. Een maximale benutting van eigen ruwvoer is immers niet alleen goed voor de portemonnee, maar kan tevens een belangrijke bijdrage leveren aan het verlagen van de uitstoot van ammoniak en CO2. Het nieuwe assortiment van ForFarmers biedt meer en betere sturingsmogelijkheden om het basisrantsoen te corrigeren. De correctievoeders zijn vernieuwd in samenstelling met meer variatie in energie en eiwit, zodat deze nog beter aansluiten bij de verschillende ruwvoerkwaliteiten en daarmee in alle bedrijfssituaties goed toepasbaar zijn. 

Overzichtelijk assortiment met gunstigere voerprijzen

Het nieuwe assortiment is compacter en overzichtelijker waardoor de fabrieken de voeders efficiënter kunnen produceren. Robert van der Aa, Directeur Herkauwers ForFarmers Nederland: “Dit geeft lagere productiekosten en dat gaat de veehouder terugzien. De voerprijzen van de nieuwe voeders zijn gunstiger en dragen derhalve bij aan een beter rendement op het boerenerf.”

Extra loop op de melkrobot

Alle voeders uit het nieuwe assortiment zijn ook geschikt voor bedrijven met een melkrobot, daarbij zijn twee voeders met extra eisen op smakelijkheid toegevoegd: RoboFit en RoboMax. Deze voeders stimuleren de loop op de melkrobot. Dit vermindert het aantal ophaalkoeien en zorgt dus voor meer arbeidsgemak.