Waar ben je naar op zoek?

Altijd zoeken naar perfectie

Sector Nieuws Sector Nieuws25-1-2024

Met drie zoons die mogelijk boer willen worden, doen André en Willie Bonnen er alles aan om hun melkveebedrijf klaar te stomen voor de toekomst. In het Drentse Kerkenveld behalen ze met hun 155 melkkoeien een indrukwekkende productie. Een zo hoog mogelijk voersaldo behalen, is de doelstelling. André: “Wat de melkprijs doet weet je nooit, daarom moeten we bovengemiddeld blijven scoren.”

Afbeelding: Gezin bonnen - liggende foto

De boerderij van de familie Bonnen werd in 1911 opgericht door André’s grootouders en ook de later gebouwde stallen gaan al heel wat jaren mee. Maar je ziet ook meteen dat het hele erf keurig is opgeruimd en goed wordt onderhouden. “Elke ochtend na het voeren ga ik met de bladblazer over het erf”, vertelt Andre’. “Dat zit er gewoon in. We willen het netjes houden en zuinig zijn op de spullen.” Zoon Arnoud denkt er zo te zien net zo over. Met zorg en aandacht spuit hij de trekker schoon.
André (54) en zijn vrouw Willie (53) namen het melkveebedrijf in 1999 over van André’s ouders. Later werd daar nog grond en quotum van het ouderlijk bedrijf van Willie aan toegevoegd. Ze bouwden het bedrijf uit van 67 naar 155 koeien. Het melken in de 2x7-visgraat melkstal en de verzorging van het vee in de ochtend doen ze samen. Voor de avondmelkbeurt zijn er melkers. De administratieve taken hebben ze verdeeld, André verzorgt de dieradministratie, Willie neemt de financiële administratie en de mestboekhouding voor haar rekening.

Zoons draaien volop mee

Ook hun drie zoons, Roy (18), Jarno (16) en Arnoud (13), draaien volop mee op het bedrijf. Roy en Jarno melken een aantal avonden. Arnoud begint daar nu ook mee. Roy helpt ook mee met voeren en samen met Jarno ook met maaien en schudden. “Arnoud is helemaal één met de trekker”, vertelt Willie. Alle drie hebben ze belangstelling om het bedrijf over te nemen, zonder dat nu al duidelijk is hoe zich dat in de toekomst gaat ontwikkelen. Roy volgt momenteel de opleiding melkveehouderij aan het Zone college in Hardenberg. Ook zijn vriendin volgt die opleiding en helpt al mee op het bedrijf. Jarno zit in de 4e klas TL en Arnoud in het eerste jaar kader/TL-klas. Arnoud wil al van jongs af aan al boer worden. André: “Hij vertelt nu in de klas dat het er niet makkelijker op gaat worden met de stikstofregels en twee oudere broers die ook belangstelling hebben.Het is afhankelijk van de melkprijs of het voor overblijvende boeren ook aantrekkelijk blijft om te blijven boeren. We doen ons best, maar je moet bovengemiddeld blijven scoren."
 

Afbeelding: Bonnen - trekker schoonspuiten

Flinke stijging in BSK in afgelopen jaren

En dat lukt aardig, zo blijkt uit de cijfers over de afgelopen jaren. Niels Grootoonk, melkveespecialist en mede-eigenaar van ForFarmers-dealer AgroNoord, laat het zien in Agroscoop, het monitoringsprogramma van ForFarmers.  Van september 2021 tot en met augustus 2022 leverde het bedrijf zo’n 1,45 miljoen liter melk met 4.41 vet en 3.56 eiwit. Over het afgelopen jaar was dit bijna 1,7 miljoen liter met 4.30 vet en 3.56 eiwit. In augustus 2022 was de BSK 45.8 en nu 52,8 met dezelfde koeien.

Qua fokkerij is er in die periode weinig veranderd. Sinds 1998 kiest het bedrijf voor triple A en in stieren kiezen ze voor melk en gehaltes. Wat is dan wel hun geheim? ‘Nou, aan de voeding hebben we wel het een en ander veranderd’, vertelt André. Drie jaar geleden is de stijging ingezet. Ze gingen minder krachtvoer via de automaat voeren en verhoogden het basis rantsoen. ‘En het ruwvoer moet goed zijn, dat is de basis’, vult Willie aan.

Toen het stel overstapte op een hoog basisrantsoen wijzigden ze ook van voeradviseur. Niels is binnen de regio de TMR-specialist. Hij adviseerde de ondernemers om meer krachtvoerachtigen in het basisrantsoen op te nemen en meer met losse grondstoffen te werken. De krachtvoerkosten stegen per kg melk hierdoor wel wat, maar omdat de productie flink steeg en de melkprijs goed was, realiseerden ze een hoger voersaldo. Ook startte het stel destijds met CowConnect, een weegsysteem op de voermengwagen. Het systeem staat in verbinding met de weegcellen van de mengwagen en registreert dagelijks het daadwerkelijk gevoerde rantsoen. CowConnect koppelt de verzamelde informatie aan de voerkosten en de melkopbrengsten en berekent daarmee het voersaldo.

Afbeelding: Bonnen -met Niels Grootoonk

Geen productiegroepen meer

Met de overgang naar een PRM rantsoen zijn André en Willie ook met de groepsindeling gaan schuiven. Van een hoogproductieve en laagproductieve groep koeien, stapten ze over naar het apart houden van de vaarzen en oudere koeien. ‘Dat geeft veel meer rust in de groep. Die vaarzen van ons bleken de baas over de oudere dieren.’ Dit houdt ook in dat beide groepen apart naar buiten gaan ’s ochtends. Dat kan gelukkig met een goede indeling van de huiskavel, maar dat was eerst wel even puzzelen.

Constant rantsoen voorkomt selectie

André maakt eerst een voormengsel en voegt daar water aan toe. Dat laat hij drie uur intrekken en dan pas wordt het gevoerd. Zo kunnen de dieren niet selecteren aan het voerhek en houden de koeien een constant rantsoen.
De dieren krijgen een mengsel met raap, bestendig raap, gerst en ontsloten tarwe. Geen soja, want de ondernemers leveren VLOG-melk en non-gmo-soja is vrij prijzig. ‘Ik voer graag rustige producten. MKS is mij eigenlijk nog te pittig’.

Focus op voersaldo en eventueel bijsturen

Eind maart van dit jaar lag het voersaldo exclusief ruwvoer op bijna 12 euro per koe per dag, nu is dat 10 euro per koe per dag. En inclusief ruwvoer 6.73. Indien nodig stuurt het stel bij in het rantsoen om het voersaldo op peil te houden.  ‘Nu de melkprijs weer wat lager is, maken we even een pas op de plaats en laten MKS eruit. De ingezaaide mais die bedoeld was om MKS van te maken wordt nu alsnog gehakseld. We hebben het voer ook nodig, want door de hogere productie vreten de koeien natuurlijk ook meer’. Het stel levert tov vorig jaar ca. 250.000 liter meer..

Gezondheid op peil

‘Het is nu wel oppassen dat we de weerstand goed houden. We voeren nu meer zetmeel op de darmen dan op de pens. Je merkt wel dat we meer van de koeien vragen. Zo hadden we afgelopen winter meer kreupele koeien. Ook het celgetal liep op. We waren vorig jaar overgestapt op gemalen tarwestro in de boxen, maar gebruiken inmiddels toch weer zaagsel. Daarnaast strooien 2 keer per dag kalk in de boxen. In de winter was het celgetal 150-180.000, maar nu is het gelukkig weer gezakt naar 110-130.000. Dat zijn we gewend. We staan nooit te lang stil bij problemen, maar pakken ze gewoon zo snel mogelijk aan’, vertelt André.

Maximale uit huidige situatie

De stal is uit 1980 en heeft nog de oude maatvoering. ‘Ik vind het knap dat het jullie met deze stal lukt om zo’n hoge productie te halen’, zegt Niels. Ook in de warme zomer ging het goed met de gehalten van de koeien. De ventilatoren zorgen ervoor dat het lekker koel is in de stal en op het dak staan sproeiers die de stal verder koelen. Broei in het rantsoen wordt op allerlei manieren voorkomen. Zo wordt er een toevoegmiddel toegevoegd en ligt op de kuil een dikke laag zand. En die dikke laag zand kan er mooi door de zoons afgehaald worden met de kraan die de ondernemers overnamen van hun opfokker. ‘Want je moet het werk natuurlijk wel een beetje leuk houden voor de jongens’, lacht André.
Het stel heeft wel plannen om een nieuwe stal te bouwen. ‘We zoeken nog wat naar het juiste moment. We proberen nu het maximale uit de huidige situatie te halen. Met een productie van een kleine 1,7 miljoen kg melk zitten we daar nu wel aan, dat willen we graag vasthouden.