Waar ben je naar op zoek?

Rust in de stal: robotmelken en planmatig werken

Wist u dat... Wist u dat...13-11-2019

Doelstellingen behalen door te werken volgens een vast schema, met vaste taken op vaste momenten van dag. Melkveehouder Jan-Willem Bakhuis werkt met een planmatige aanpak. “Het helpt regelmaat in de dag te krijgen, brengt rust en helpt ons de volgende stap omhoog te maken”, vertelt hij.

In het Overijsselse Daarle melkt Jan-Willem Bakhuis 325 koeien, met 5 robots. De koeien produceren 11.330 kg melk per jaar, met 4,31% vet en 3,61% eiwit. Naast Jan-Willem, zijn vrouw Jorike- en vader Herman, heeft Jan-Willem een vaste werknemer en twee oproepkrachten in dienst. Werken me een team vraagt om de nodige afstemming. “In de loop van 2018 zijn we met steeds meer structuur gaan werken. Het planmatig werken, zoals we dat nu doen, is voortgekomen uit de doelstellingen die wij aan het begin van het jaar hebben gesteld”, vertelt Jan-Willem: “De koeien doen het goed, maar we blijven altijd op zoek naar mogelijkheden om te verbeteren.”

AMS- en melkveespecialist Wouter ter Braak adviseert de Familie Bakhuis en heeft samen met hen aan een plan gewerkt: “Als je gaat kijken wat de succesvolste melkveebedrijven in Nederland zo goed doen, dan zie je dat het management op alle gebieden optimaal is. Van de jongveeopfok en het transitiemanagement, tot de ruwvoerteelt en de melkproductie. Wanneer je dat wilt bereiken, betekent dat, dat alle taken die hierbij komen kijken consequent en goed moeten worden uitgevoerd.”

Afbeelding: bakhuis 1

Wat is planmatig werken?

Bij planmatig werken worden alle activiteiten die horen bij het behalen van een doel van tevoren vastgesteld en verwerkt in een planning. Zo ontstaat er een vaste dag- en weekindeling en weten de veehouder en werknemers precies welke taken, op welke dag en dagdeel, door wie moeten worden uitgevoerd. Structuur in de dag in combinatie met robotmelken bevalt Jan-Willem goed: “De vaste melkmomenten op de dag komen te vervallen, daar pas je je dagindeling op aan.” In de kantine van Jan-Willem hangt een poster waarop de doelstellingen en de planning per dag en per werknemer wordt weergeven. “Door de doelstellingen ook op de weekplanning te zetten, zien we ze elke dag. Je stelt jezelf best kwetsbaar op, maar ik merk dat het ons scherp houdt en motiveert”, vertelt Jan Willem.

Afbeelding: Bakhuis 2
De medewerkers hebben vaste taken, op vaste dagdelen. Werknemer Michiel bekapt de koeien preventief. Thom maakt de waterbakken schoon.

Werken met een vaste weekindeling

Het bedrijf werkt met vijf diergroepen: een vaarsengroep, een nieuwmelkte groep, een oudmelkte groep, een aandachtsgroep en de droge koeien groep, daar is de weekplanning op afgestemd. Een aantal taken komen dagelijks terug, zoals de vaste voermomenten, het vervangen van filters en het checken van de attentiekoeien. Op woensdag zijn de werkzaamheden afgestemd op de komst van de KI. Donderdag is de vaste droogzetdag, en worden er dieren doorgeschoven naar een nieuwe groep. De koeien die naar een nieuwe groep gaan worden dan ook standaard preventief bekapt. In het vaste werkschema wordt ook veel rekening gehouden met kleinere werkzaamheden die veel effect hebben op het functioneren van de veestapel, zoals het goed nakomen van hygiënemaatregelen. De waterbakken, robots en de drinkemmers van de kalveren worden op vaste momenten in de week gereinigd. De voetbaden worden op een vast moment ververst.

Planmatig werken geeft rust

Het planmatig werken bevalt goed en werpt zijn vruchten af. Het non-return percentage is met 10% gestegen en de melkproductie ligt op schema voor het behalen van de doelstelling. “Het allerbelangrijkste effect van planmatig werken vind ik dat het rust in het bedrijf brengt”, vertelt Jan-Willem: “Voor onszelf, omdat iedereen precies weet wat er gedaan moet worden en we ervan op aankunnen dat alle taken daadwerkelijk worden uitgevoerd. Maar ook voor de koeien, alles gebeurt op vaste momenten van de dag en er wordt nauwelijks meer wat vergeten.”