Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.
Waar ben je naar op zoek?
Nieuws, kennis en advies

Ruwvoertekort: hoeveel kilogram drogestof kunt u besparen?

Seizoensnieuws Seizoensnieuws10-8-2018

Door de langdurige droogte valt de grasopbrengst dit jaar erg tegen. Veel veehouders zijn al aan de wintervoorraad begonnen. Heeft u al in beeld of- en hoeveel ruwvoer u tekortkomt? Gezien de ruwvoerschaarste is het belangrijk om een goed plan te maken en uit te zoeken of u zelf nog ruwvoer kunt besparen door het met een alternatief te vervangen. Wij zetten de voerstrategieën voor u op een rij en hebben berekend hoeveel ruwvoer u per strategie kan besparen. In de voorbeeldberekening wordt uitgegaan van een melkveebedrijf met 100 melkkoeien, gemiddeld 320 dagen aan de melk met 12 droge koeien en 25 drachtige pinken.  

Melkoeien: bespaar 96 tot 128 ton drogestof ruwvoer

Strategie 1: Rustig verteerbare brokken
U kunt ruwvoer besparen door tijdelijk meer krachtvoer te verstrekken. In ons krachtvoerassortiment vindt u broksoorten waarvan u op een veilige manier meer kilogrammen kan voeren: Maximabrok Stabiel, Maximabrok Fit PS+ en Primabrok Allround. Maximabrok Fit PS+ bevat Pens Stimulator+, dit heeft tevens een positief effect op de benutting van het ruwvoer. De gistcultuur in de Pens Stimulator+ zorgt voor een betere afbraak van ruwvoer in de pens. De aankomende maisoogst bevat als gevolg van het weer op veel plaatsen relatief veel stengel en deze kan de koe, door toevoeging van de gist, extra goed benutten.

Door meer krachtvoer te voeren bespaart u gemiddeld 3 kg drogestof ruwvoer per koe per dag. Dit komt neer op een besparing van 96 ton droge stof ruwvoer per jaar. Raadpleeg uw melkveespecialist vooraf zodat er met rantsoenberekeningsprogramma Optivoer een rantsoen berekend kan worden dat veilig blijft voor uw koeien en de maximale ruwvoerbesparing kan worden gehaald.

Strategie 2: Ruwvoermeel
Ruwvoermeel is een mengsel met veel rustig verteerbare grondstoffen, hierdoor is het product goed inzetbaar als ruwvoervervanger. De mix is speciaal ontwikkeld om aan het basisrantsoen toe te voegen. Inzet van ruwvoermeel bespaart 3 tot 4 kg drogestof ruwvoer per koe per dag. Dit komt neer op een besparing van 96 tot 128 ton drogestof ruwvoer per jaar. Het product is ook in een Non GMO-variant beschikbaar.

Strategie 3: Feedmix Ruwvoer
Een ander ruwvoeralternatief is Feedmix Ruwvoer. Feedmix Ruwvoer is een combinatie van ProtiWanze, (constant en hoogwaardig tarwegistconcentraat) en sojahullen. Het product is zeer smakelijk en rustig verteerbaar, waardoor u tot 8 kg drogestof per koe per dag kunt voeren. Met deze strategie bespaart u gemiddeld 3 kg droge stof ruwvoer per koe per dag uit. Dit komt neer op een besparing van 96 ton drogestof ruwvoer per jaar. Het product is momenteel alleen beschikbaar in Overijssel en Gelderland.

Droge koeien: bespaar 52 ton drogestof ruwvoer

Strategie 1: Droogstand Totaal, compleet rantsoen voor droge koeien
Droogstand Totaal is een compleet gemengd rantsoen voor droge koeien. Het product bestaat uit een mengsel van ruwvoer, grondstoffen, bijproducten en droogstandsmineralen en sluit naadloos aan bij de behoefte van de droge koe. Voordelig, want u hoeft uw eigen ruwvoervoorraad niet aan te breken. In de close-up fase dient het rantsoen aangevuld te worden met Transitiebrok Ca-binder. 

Overstappen op Droogstand Totaal bespaart gemiddeld 12 kg drogestof ruwvoer per droge koe, per dag. Dit komt neer op een besparing van 52 ton drogestof ruwvoer per jaar. Het product wordt geleverd in balen en is momenteel alleen beschikbaar in Overijssel en Gelderland.   

Strategie 2: Stro-brok rantsoen
Een andere optie om ruwvoer te besparen is een stro-brok rantsoen voor uw droge koeien. Droogstandsbrok Compleet dekt de volledige nutriëntenbehoefte van een droge koe. Het rantsoen dient enkel aangevuld te worden met 6-7 kg kort gesneden stro. De brok zorgt voor maximale ondersteuning van de weerstand en gezondheid, helpt melkziekte voorkomen en zorgt voor een gezonde start van kalf en koe. De far off-groep start op met 5 kg brok en in de close-up-periode loopt de gift op naar 8 kg. Door over te stappen op een stro-brok rantsoen bespaart u gemiddeld 12 kg drogestof ruwvoer per droge koe per dag. Dit komt neer op een besparing van 52 ton drogestof ruwvoer per jaar.

Jongvee: bespaar tot 80 ton drogestof ruwvoer

Ook bij uw jongvee kunt u ruwvoer besparen door over te stappen op een stro-brok rantsoen.  Vitabrok Pink is een speciaal voor stro-brok rantsoenen ontwikkelde krachtvoersoort. De brok dekt de complete energie-, eiwit- en mineralenbehoefte van uw pinken en is geschikt voor jongvee vanaf 10 maanden oud (uitgaande van een goede ontwikkeling en een afkalfleeftijd van 24 maanden). Een stro-brok rantsoen bij pinken werkt eenvoudig, gemakkelijk en verkleint de kans op voerfouten. Stel u heeft 25 drachtige pinken met een gemiddelde opname van ongeveer 9 kg drogestof per dag, levert dit u zo’n 80 ton ruwvoer per jaar op.

Wilt u overstappen op een stro-brok rantsoen? Bespreek dit vooraf goed met uw melkvee- of jongveespecialist. Er zijn wel een aantal belangrijke randvoorwaarden: krachtvoer moet gespreid worden gevoerd, in minimaal 2 porties per dag en er moet voldoende vreetruimte aanwezig zijn. Daarnaast is een goede strokwaliteit van groot belang.  

In onderstaande tabel vindt u alle opties op een rij. Bespreek met uw specialist welke optie het beste op uw bedrijf past.

Diercategorie

Strategie

Omschrijving

Maximaal ruwvoer besparen*

Melkvee

Meer (rustig verteerbaar) krachtvoer

Verschillende broksoorten waarvan veel kilo’s gevoerd kan worden

96 ton ds/ jaar

 

Ruwvoermeel

Meel met veel rustig verteerbare grondstoffen

128 ton ds/ jaar

 

Feedmix

Stapelbaar nat bijproduct met een hoog aandeel ruwe celstof

96 ton ds/ jaar

Droge koeien

Stro-brok rantsoen

Totale voeroplossing: Alles-in-één brok met aanvullend kort gesneden smakelijk stro

52 ton ds/ jaar

 

Droogstand totaal

Totale voeroplossing: Ruwvoerbalen speciaal ontwikkeld voor droge koeien, aangevuld met droogstandsbrok

52 ton ds/ jaar

Pinken

Stro-brok rantsoen

Alles-in-één brok met aanvullend kort gesneden smakelijk stro

 82 ton ds/ jaar

*Ton ruwvoer per jaar op basis op basis van 100 melkkoeien en bijbehorend jongvee en droge koeien