Waar ben je naar op zoek?

Stem korrelkneuzing mais af op de kwaliteit van de graskuil

Sector Nieuws Sector Nieuws3-9-2020
Afbeelding: IMG_2915

Kijk eerst wat voor type graskuilen je hebt liggen en stem de korrelkneuzing hierop af. Een juiste afstemming zorgt ervoor dat de maiskorrel maximaal wordt benut in de koe en daarmee verhoog je de ruwvoerbenutting in de koe.

De graskuilkwaliteit en de hoeveelheid die je ervan voert bepaalt hoe goed de snijmais wordt benut in de koe. Onderstaande tabel laat aan de hand van kengetallen van de graskuil zien welke korrelkneuzing het beste past bij welk type graskuil.  Dit korrelkneusadvies geldt bij goede maiskuilen met een drogestof percentage tussen 36 en 38%. 

Structuurarme kuil of een natte graskuil met een hoge OEB

Een graskuil met weinig structuur zorgt voor een hoge doorstroomsnelheid van het voer. Als je hier traag afbreekbare mais naast gaat voeren weet je één ding zeker: de maiskorrels vind je terug in de mest. Door de maiskorrel intensief te kneuzen komt het zetmeel sneller vrij in de koe en wordt het zetmeel uit ruwvoer goed benut in de koe. Bij is het wel van belang om de mais grof de hakselen zodat extra structuur wordt aangeboden in het ranstoen.

Heb je een graskuil die nat is (drogestofpercentage lager dan 35%) en daarnaast veel onbestendig eiwit bevat (OEB meer dan 80), ga dan de maiskuil intensief kneuzen. De koe heeft namelijk op pensniveau evenveel energie als eiwit nodig om het eiwit om te zetten in melkeiwit. Wanneer te veel eiwit op pensniveau aanwezig is, wat te herkennen is aan hoge waarde voor de OEB, en hier geen energie tegenover staat zal het eiwit onbenut de koe verlaten in de vorm van ureum in de melk. Door de maiskorrel intensief te kneuzen, komt meer zetmeel op pensniveau vrij. Hierdoor benut je zowel het eiwit van de graskuil als het zetmeel in de maiskuil.

Structuurrijke graskuil

Bevat de graskuil juist voldoende structuur, dan kan de mais ook grover worden gekneusd. In dit geval wordt de snijmais maximaal benut in het bestendige zetmeel dat in de kuil zit.

Afwijkend advies bij een droge maiskuil met kolf

Voor droge mais met weinig kolf geldt maar één advies en dat is intensief kneuzen. Dergelijke mais is over het algemeen al erg bestendig doordat de kolf vaak extreem hard en daarmee goed rijp is. Door deze mais intensief te kneuzen komt het zetmeel gemakkelijker beschikbaar in de koe. Zeker wanneer deze kuilen snel opengemaakt worden om te voeren is het van belang dat het zetmeel vrijkomt in de koe en wordt benut. 

  Structuurrijke graskuil (NDF > 460 g/kg ds Structuurarme graskuil (NDF g/kg ds of een natte graskuil
met veel onbestendig eiwit (OEB > 80 en drogestof < 35%)
  drogestof     haksellengte              korrelkneuzen  haksellengte                      korrelkneuze
Goede mais1 36 - 38% 6-12 mm Grof: minimaal 2 tot 4 delen  12 - 18 mm Intensief: minimaal 4 tot 8 delen
Droge mais met kolf  > 38% 6-8 mm Intensief: minimaal 4 tot 8 delen 6 - 8 mm Intensief: minimaal 4 tot 8 delen
Mais zonder kolf1 28 - 30% 6-8 mm n.v.t. 6 - 8 mm n.v.t.
Onrijpe mais2
(vanwege nazaai) 
< 34% 12-18 mm Grof: minimaal 2 tot 4 delen  12 - 18 mm  Grof: minimaal 2 tot 4 delen

1 Laat de plant niet helemaal verdrogen. Dat maakt het moeilijker om de kuil goed te verdichten en verhoogt de kans op broei. 
2 Breng een laagje stro aan onder in de silo als de mais erg vochting is, zodat verlies van perssappen wordt verminderd

Beoordelen van korrelgrootte mais beïnvloedt rantsoenadvies

Niet alleen tijdens maisoogst wordt de korrelgrootte meegenomen in het advies, maar ook bij de rantsoenberekening. Eigen onderzoek van ForFarmers toont aan dat de korrelgrootte van de mais invloed heeft op de berekende voederwaarde en afbraakkenmerken. Dit nieuwe inzicht leidt, zeker in een rantsoen met een hoog aandeel mais, tot een ander en daarmee beter rantsoenadvies.