Waar ben je naar op zoek?

Stikstofmaatregelen krachtvoer: komende weken duidelijkheid

Sector Nieuws Sector Nieuws3-6-2020

De door Minister Schouten voorgestelde tijdelijke stikstofmaatregel voor een maximum ruw eiwitgehalte in krachtvoer die gedurende de laatste vier maanden van dit jaar van kracht zal zijn, stuit op veel weerstand zowel vanuit de sector als de politiek. In de media wordt hier volop aandacht aan besteed (zie media).

Hoewel de ruimte voor aanpassingen beperkt lijkt, is de politieke lobby om tot een betere oplossing te komen in volle gang. Zo heeft Nevedi afgelopen vrijdag afstemmingsoverleg gehad met het Ministerie van LNV waarin de zorgen en bezwaren vanuit Nevedi op de tijdelijke voermaatregel zijn toegelicht en besproken.

De verwachting is dat de Minister komende week officieel met antwoorden komt op de vele vragen die zowel door de oppositie als de coalitiepartijen in de Tweede Kamer zijn gesteld. Vervolgens zal de kamer reageren en mogelijk zal de minister hierover nog met de Tweede kamer in debat gaan. Ook de komende weken zullen wij, vanuit Nevedi, in samenspraak met verschillende belangenbehartigende partijen uit de melkveehouderijsector, volop gebruiken om de politiek alternatieven aan te reiken die leiden tot een meer werkbare situatie op veel melkveebedrijven.

Kortom, de komende weken zal er duidelijkheid komen over hoe de tijdelijke stikstofmaatregel er precies uit komt te zien.

Media:

Helft melkveehouders in de problemen door eiwitnorm krachtvoer

Veeartsen uiten zorgen: ‘Diergezondheid op het spel door eiwitmaatregel’

Eiwitnorm voor krachtvoer stelt sector voor (bijna) onmogelijke opgave