Waar ben je naar op zoek?

Strategieën voor een goede benutting fosfaatquotum

Sector Nieuws Sector Nieuws14-10-2020

Nu het einde van het jaar nadert, is met meer zekerheid in te schatten wat de jaarproductie per gemiddeld aanwezige koe is in 2020. Wat kunt u het beste doen bij een over- of onderschrijding? Wij geven u tips en lichten de huidig regelgeving rondom het (ver)leasen toe.  

Een over- of onderschrijding van het fosfaatquotum kan op twee manieren worden aangevlogen; sturen in het aantal fosfaatrechten die u hebt óf sturen op de fosfaatklasse waarin de veestapel valt.

 

1

Sturen in aantal dieren

De fosfaatrechten worden berekend over het gemiddeld aantal aanwezige dieren. Dit houdt in dat bij een overschrijding van de fosfaatrechten nu extra veel dieren afgevoerd moeten worden. De andere twee strategieën zijn daarom wellicht interessanter om mee te sturen.

2

Sturen via melkproductie

Bij onderschrijding verhogen melkproductie
Als u nog fosfaatruimte over heeft, dan zijn er vrijwel direct mogelijkheden om in korte tijd met dezelfde koeien meer melk en/of hogere gehaltes te realiseren en daarmee uw rendement te verhogen. Geconcentreerde rantsoenen geven extra melk. Inzet van MilkPower of verhogen van de krachtvoergift is een mogelijkheid om dat te bereiken. Dit resulteert direct in een hogere melkproductie en tevens meer grammen vet en eiwit per dag en daarmee verhoging van de voerwinst.

Doordat binnen fosfaatrechten met staffels wordt gewerkt – de melkproductie varieert met 250 kg per fosfaatklasse - is het ook mogelijk om binnen een fosfaatklasse de productie te optimaliseren en daarmee uw rendement te verhogen.

Bij overschrijding verlagen melkproductie met hogere gehalten
Indien het er naar uitziet dat de fosfaatrechten waarschijnlijk worden overschreden, is het verlagen van de melkproductie een optie wanneer u daarmee in een lagere fosfaatklasse komt. Door een lagere fosfaatklasse heeft u ca.  0,7 kg fosfaatrecht per koe minder nodig. Bijvoorbeeld door inzet van Protiboost verhoogt u het vet- en eiwitgehalte bij een licht dalende melkproductie met een hogere voerwinst tot gevolg.

Stem in alle gevallen met uw melkveespecialist, accountmanager of dealer af welke optie het beste bij uw situatie past. De voerwinstcalculator is hierbij een handige tool om de voerwinst voor uw bedrijf in beeld te brengen en te optimaliseren.

3

(Ver)kopen of (ver)leasen van fosfaatrechten

Een andere strategie is (ver)kopen of (ver)leasen van de fosfaatrechten. Let in het geval van verleasen goed op de huidige regelgeving.

Hoe werkt leasen en verleasen van fosfaatrechten op dit moment?
Stel een bedrijf gaat 125 kg fosfaat verleasen. Op dit moment wordt 20% afgeroomd wat neer komt op 25 kg fosfaat. De verleaser mag deze 25 kg fosfaat voor het lopende jaar nog zelf benutten. De leaser ontvangt van 100 kg fosfaatrechten en betaalt ook voor deze 100kg. In 2021 krijgt de verleaser echter maar 100 kg fosfaatrechten terug.

Hoe werkt verkopen van fosfaatrechten?
Stel een bedrijf gaat 125 kg fosfaat verkopen. Op dit moment wordt 20% afgeroomd wat neer komt op 25 kg fosfaat. De verkoper mag deze 25 kg fosfaat voor het lopende jaar nog zelf benutten. De koper ontvangt 100 kg fosfaat en betaalt voor deze 100 kg fosfaat.

In juni 2020 is een wetsvoorstel gepubliceerd waarin een mogelijkheid voor afromingsvrije lease is opgenomen. De bedoeling is dat een veehouder per kalenderjaar maximaal 100 kg fosfaat kan leasen zonder afroming. Velen denken dat het op dit moment al mogelijk is 100 kg afromingsvrij te verleasen. Echter kan het pas in werking treden wanneer het aantal fosfaatrechten onder het productieplafond komt. Daarnaast moet de afromingsvrije lease worden afgestemd met de Europese Commissie. De kans is groot dat het pas in de loop van 2021 in werking treedt.