Waar ben je naar op zoek?

Tips om het juiste bemestingstijdstip te bepalen

Advies van onze specialist Advies van onze specialist8-2-2021

Start, na 15 februari, bij een minimale bodemtemperatuur van 5 - 8 graden,  de bodem het toelaat en de weersvoorspellingen gunstig zijn, met de drijfmestbemesting.  Probeer ook vroegtijdig de kunstmest toe te dienen maar kies dan wel voor de juiste meststof.  In het vroege voorjaar is de kans op nitraat-uitspoeling groter. De oplossing ligt in een stikstofmeststof die minder gevoelig is voor uitspoeling en daardoor vroeg gestrooid kan worden.  Bemest vroeg met GroGrass Stabiel om de groeipotentie van gras te benutten. GroGrass Stabiel bevat een nitrificatieremmer, waarmee de kans op N-uitspoeling wordt gereduceerd’. ( onderstaande tekst op website)

In het bemestingsadvies (CBGV) wordt aangegeven dat het beste tijdstip voor het bemesten van grasland in het voorjaar ligt tussen een Tsom (sommatie van alle dagtemperaturen vanaf 1 januari die boven de 0 graden Celsius liggen) van 180 en 280 graden Celsius. Deze indicatie wordt in de praktijk als vrij grof ervaren. Voor het bepalen van het juiste bemestingstijdstip geven we u enkele tips:

1

Tip 1: Temperatuurssom

  • Bereikt de temperatuursom de 200 graden, dan is het raadzaam overige parameters te controleren.
2

Tip 2: Controleer de weersvoorspellingen

Controleer of de weersvoorspellingen gunstig genoeg zijn om drijfmest te gaan bemesten. Stel het bemestingsmoment uit wanneer het land te nat is en het bemesten zorgt voor onnodig veel structuurschade

3

Minerale meststoffen

Plan het toedienen van minerale meststoffen begin maart. Laat het exacte tijdstip afhangen van onderstaande indicatoren. Elk voorjaar is ander.

4

Tip 4: Check de bodemtemperatuur

De temperatuursom zegt niet iets over de bodemtemperatuur. Uiteindelijk moet het hier gebeuren. Gras begint te groeien bij een bodemtemperatuur vanaf 5 tot 8 graden, gemeten in de bovenste 10 centimeter van de bodem. Forfarmers heeft veel van jullie al eens een kuilthermometer gegeven, gebruik deze ook eens om de bodemtemperatuur te meten.

5

Tip 5: Kijk naar de wortelgroei in het voorjaar

Nog een stap verder is te kijken naar de wortelgroei in het voorjaar. Tonen de graswortel al witte puntjes aan de uiteinden, dan is de bodemconditie voldoende gunstig en is grasgroei gestart, heeft u nog niet bemest, dan wordt het de hoogste tijd.

6

Tip 6: Check bij het strooien of spuiten van kunstmest de weersomstandigheden

Bij het strooien of spuiten van kunstmest spelen weersomstandigheden ook een belangrijke rol. Wordt er neerslag voorspeld dan zullen vloeibare meststoffen sneller inregenen en zal hiermee ongewenste stikstofvervluchtiging gereduceerd worden. Zoals gezegd, structuurschade moet ook worden voorkomen.

7

Tip 7: Volg de vet- en regelgeving van het ROV

Volg de wet- en regelgeving inzake periode van uitrijden, zie ROV! Mest kunt u in verschillende perioden uitrijden. Wanneer hangt af van de soort mest.