Waar ben je naar op zoek?

Tips voor een geslaagde inzaai van mais

Advies van onze specialist Advies van onze specialist28-3-2023

Vanaf 20 april zal, afhankelijk van de weersomstandigheden en berijdbaarheid van het perceel, gestart worden met het zaaien van de mais.  Bewaar de rust en begin niet eerder. Mais is en blijft een van origine tropisch gewas en heeft dus warmte nodig. Om te komen tot een succesvolle start van de mais geven wij een aantal handige tips.

Afbeelding: Mais inzaaien
1

Bodem: zorg voor een vruchtbare bodem

Met kalk brengt u de pH (zuurtegraad) van de bodem op het juiste peil. Een optimale pH is noodzakelijk voor het maximaal opnemen van voedingsstoffen door de plant, daarnaast zorgt een optimale pH voor een juiste structuur van de bodem en levert het een bijdrage aan een gezond bodemleven. De kalk dient te worden ingewerkt, waarna er een fijn zaaibed ontstaat. Op percelen waar het organische stofgehalte te wensen overlaat is het advies compost toe te dienen. Organische stof bindt en levert nutriënten aan het gewas, houdt vocht vast, verbetert de bodemstructuur en de waterregulatie, bevordert het bodemleven en zorgt voor betere worteling. Lees hier meer over bodemverbeteraars.

2

Onderwerken vanggewas

Een vanggewas of groenbemester legt nutriënten, waaronder stikstof vast, Om ervoor te zorgen dat de opgenomen nutriënten ten goede komen aan het maisgewas is het van belang dat een vanggewas/groenbemester vroegtijdig wordt ondergewerkt. Lees meer in het artikel: Het belang van goed onderwerken vanggewas vroeg in het voorjaar.

3

Bemesting

Mais onttrekt bij een opbrengst van 18 ton ds: ca. 200 kg stikstof, 85 kg fosfaat en ca. 300 kg kali. Veruit het grootste gedeelte van de bemestingsbehoefte van mais wordt ingevuld met dierlijke mest. Binnen de wettelijke plaatsingsruimte zal er veelal ca. 30 – 40 M3 drijfmest uitgereden kunnen worden. Er is dan echter nog steeds een tekort aan stikstof en kali.

Het tekort aan stikstof kan het best in de vorm van rijbemesting worden aangevuld. (advies 125 kg GroMais Opticoat). De kali kan het best breedwerpig worden aangevuld met bv Kali-60 of Kornkali. Het advies hierbij is om deze te strooien na de inzaai van mais maar vóór de opkomst van mais, dit om verbrandingsschade te voorkomen. Kali is met name belangrijk voor vochthuishouding en transport van nutriënten in de plant. Dus voldoende kali geeft een gezonder gewas en zorgt ervoor dat plant beter tegen droogte kan. Hieronder ziet u een voorbeeld van een bemestingsplan voor mais.

 

Afbeelding: Bemesting vleesvee
4

Juiste maisrassenkeuze

Een juiste rassenkeuze draagt direct bij aan een verhoging van het rendement uit eigen voer. Mocht u nog geen keuze gemaakt hebben, dan kan ForFarmers u helpen het juiste ras te kiezen. Lees hier alles voor de rassen en teelt van 2023

Meer weten?

Wilt u meer weten over het inzaaien van mais? Of heeft u een andere vraag aan onze teeltspecialisten?  Neem contact op met uw specialist, accountmanager, klantsenservice Herkauwers of uw regionale ForFarmers dealer