Waar ben je naar op zoek?

Tips voor een geslaagde maisoogst

Praktische tips Praktische tips17-9-2021

Bij een geslaagde oogst van de mais komt meer kijken dan de bepaling van het juiste oogstmoment en afstemming van de haksellengte. Hoe zorg je ervoor dat de mais goed de kuil in gaat zodat je het hele jaar profiteert van goed voer? Onze teeltspecialisten hebben de belangrijkste tips op een rij gezet.

Afbeelding: snijmais_4

Praktische tips voor een geslaagde maisoogst

 • Kuil in bij een drogestofgehalte tussen de 36 en 38%, dit geeft de minste verliezen.
 • Zorg voor voldoende druk op de kuil (aanvoersnelheid in tonnen per uur versproduct X 0,5) en breng de mais in dunne lagen aan. 
 • Voorkom grond en verontreiniging in de kuil. Hanteer een stoppellengte van meer dan 10cm.
 • Haksel de bovenste halve meter van de kuilt korter, zodat deze extra goed verdicht kan worden. Zeker de mais die boven de silowanden uit komt.
 • Begin met de percelen waar de drogere mais staat en eindig met het hakselen van de nattere mais.
 • Controleer altijd de haksellengte en korrelkneuzing na de eerste vracht. Komt deze overeen met je verwachting? De tabel hieronder geeft een richtlijn voor haksellengte en korrelkneuzing met verschillende typen mais. Zorg ervoor dat de korrel in minimaal 4 delen is gebroken. Bij droge mais (>38%) en bij het voeren snel na de oogst heeft het de voorkeur om nog fijner te kneuzen, minimaal 8 delen.
 • Zorg voor een snelle kuilconservering door het inkuilmiddel SiloSolve FC toe te voegen tijdens het hakselen. De melkzuurbacteriën zorgen voor een snelle pH-daling waardoor eventuele aanwezige gisten en schimmels snel geremd worden en de kuil snel stabiel en na 7 dagen te openen is..
 • De heterofermentatieve bacteriën in SiloSolve FC produceren azijnzuur uit suikers waardoor de ontwikkeling van schimmels en gisten wordt tegengewerkt en broei wordt voorkomen. 
 • Zorg voor een snelle en goede afdichting met plastic en een afdekgewicht. Bij voorkeur een laag zand of bijproducten.
 • Om broei te voorkomen is een minimale voersnelheid van 1,5 meter per week nodig.
 • Indien gewenst kan er worden gekeken naar de kwaliteit van de grassilage die op het bedrijf wordt nagestreefd. Hier kan de haksellengte op af worden gestemd. Voornamelijk van belang bij een hoog maisaandeel in het rantsoen (>50% DS-aandeel).   

Meer weten?

Wil je meer weten over het bepalen van het juiste oogstmoment van de mais? Of heb je een andere vraag aan onze melkvee- of teeltspecialisten?  Neem contact op met je specialist, accountmanager, klantsenservice Herkauwers of uw regionale ForFarmers dealer.