Waar ben je naar op zoek?

Zo bepaal je het optimale tijdstip om kunstmest te strooien op grasland

Sector Nieuws Sector Nieuws7-3-2023

De stikstofgebruiksnormen zijn voor veel teelten lager dan de stikstofbehoefte van het gewas. Om opbrengstderving zo veel mogelijk te beperken, is het noodzakelijk om zo efficiënt mogelijk met stikstof om te gaan. Lees hier de belangrijkste tips waarmee je het optimale tijdstip om kunstmest te strooien voor de eerste snede grasland kunt bepalen.

Vroeg of laat strooien?

Het vroeg aanwenden van stikstof bevordert de grasgroei, echter neem de kans op stikstofverlies door uitspoeling onder invloed van neerslag toe, (zie figuur 1). Er blijft dan minder stikstof beschikbaarvoor het gewas om om te zetten in grasgroei en eiwit.

Afbeelding: figuur 2 stikstof aanbod versus opname door graf
Figuur 1: Beschikbaarheid van stikstof begin maart

Wachten met het aanwenden van stikstof geeft daarentegen minder stikstofverliezen. Hierdoor blijft er meer stikstof beschikbaar voor gewasgroei en eiwitopbrengst. Maar wanneer de stikstofgift achter loopt op de stikstofbehoefte, kan de groei  juist achterblijven, (zie figuur 2).

Afbeelding: figuur 1 stikstofopname door gras
Figuur 2: Beschikbaarheid van stikstof eind maart

Stem de N-gift af op de gewenste N-opbrengst

Naarmate er via bemesting een grotere hoeveelheid stikstof wordt aangewend, neemt het ruw eiwitgehalte van het gras toe. Stem daarom de streefwaarde voor het RE-gehalte in de graskuil af op de gras/mais-verhouding in het rantsoen. Bemest vervolgens naar opbrengst en oogst waarvoor is bemest. Met behulp van het programma OptiPlant kunnen de specialisten van ForFarmers een uitgekiend bemestingsplan maken.

Bemesten voor een vroege weidesnede

Ligt de focus op een vroege weidesnede, dan kan de keuze gemaakt worden voor een vroege aanwending van kunstmest. De grasgroei wordt maximaal ondersteunt met voldoende stikstof, waardoor een weidesnede van bijvoorbeeld 1700 kg droge stof  hierdoor eerder wordt bereikt, (zie figuur 3).

Afbeelding: DS-opbrengst bij vroeg en later strooien
Figuur 3: DS-opbrengst bij vroeger of later strooien

Bemesten voor een vroege maaisnede

Wil je de investering in kunstmest maximaal omzetten in grasgroei en eiwitopbrengst? Dan is later strooien van kunstmest de overweging waard. Door langer te wachten met het aanwenden van kunstmest blijft er meer stikstof beschikbaar voor grasgroei en staat er eerder een maaisnede van 3500 kg droge stof, (zie figuur 3).

Bemesten gericht op maximale stikstofefficiëntie en grasopbrengst

Toch vroeg bemesten en stikstofverliezen minimaliseren? Dat kan met GroGrass Stabiel. Uit het meerjarig bemestingsonderzoek op grasland blijkt, dat vooral bij lage temperaturen,ammonium significant beter wordt opgenomen dan nitraat. Ook wordt ammonium in de bodem beter vastgelegd dan nitraat en is de kans op stikstofverlies hierdoor een stuk kleiner. Het gebruik van een ammoniumstikstof in combinatie met een nitrificatieremmer verhoogt dus de opbrengst en reduceert het risico op stikstofverliezen, vooral in een nat voorjaar. GroGrass Stabiel is dan ook niet voor niets de nummer één meststof voor de eerste snede grasland! Lees hier meer over GroGrass Stabiel >

Bemesten met vloeibare meststoffen

Bij het toepassen van vloeibare kunstmest spelen weersomstandigheden een belangrijke rol. Wordt er neerslag voorspeld, dan zullen vloeibare meststoffen sneller inregenen en zal hiermee ongewenste stikstofvervluchtiging gereduceerd worden. Dit komt de grasgroei ten goede.

Vergeet zwavel niet

Vooral in het voorjaar kan een zwaveltekort optreden. Zwavel uit mest komt in het voorjaar te langzaam, te laat en te weinig vrij voor de grasgroei. Een klein zwavelgebrek heeft een sterk negatief effect op de opbrengst. Zwaveltekorten komen het meest voor op zandgrond. Zwavel is uitspoelingsgevoelig. Zwaveltekorten treden dan ook vooral op in het voorjaar in de eerste twee sneden. Later in het seizoen wordt de S-voorraad aangevuld door de mineralisatie van S uit de bodem. GroGrass Stabiel bevat voldoende zwavel voor de eerste twee snedes. In één werkgang wordt dus de meest efficiënte gestabiliseerde stikstofvorm aangewend, samen met zwavel.

Ga slim om met de stikstofgift

Door op percelen met een sterkere stikstoflevering te besparen op de stikstofgift, houdt men meer stikstof over om de schralere percelen wat extra te geven.

Blijkt na de oogst van de eerste snede dat de droge stof- en eiwitopbrengst niet in lijn ligt met de streefwaarde, dan heeft wellicht een lichtere of zwaardere snede gemaaid dan waarvoor is bemest. Pas dan de stikstofgift voor de tweede snede hierop aan.

Schema bemestingsadvies

Afbeelding: Schema_bemestingsadvies_2020
Bron: NMI: bedrijfsspecifiek advies voor sturen op ruw eiwit en stikstofbenutting

Meer weten?

Heb je een vraag over kunstmest? Of heb je een andere vraag aan een van onze teeltspecialisten? Neem dan contact op met je melkveespecialist, regionale dealer of de klantenservice herkauwers. We helpen je graag verder!