Waar ben je naar op zoek?

TMR-specialist Niels Grootoonk: “Stuur op voersaldo met CowConnect”

Advies van onze specialist Advies van onze specialist21-7-2020
Afbeelding: Niels Grootoonk
TMR-specialist Niels Grootoonk

Mede door de effecten van de Corona-uitbraak op de zuivelafzet, valt de melkprijs nu lager uit. Een goede aanleiding om kritisch naar het voersaldo (melkgeld – voerkosten) te kijken. Voerkosten hebben immers een groot aandeel in de totale kosten van uw bedrijf. Maar weet u precies hoeveel er iedere morgen in de voermengwagen gaat en wat er onder de streep overblijft? TMR-specialist Niels Grootoonk legt uit hoe u met behulp van CowConnect gericht kunt sturen op het voersaldo bij een gemengd rantsoen.

Waarom sturen op voersaldo?

“Wanneer de marktomstandigheden veranderen is het belangrijk om snel te kunnen schakelen naar een optimale ratio tussen kosten en opbrengst, zodat het rendement zo hoog mogelijk blijft. Voerkosten hebben een groot aandeel in de totale kosten op een melkveebedrijf. Sturen op het voersaldo (melkgeld-voerkosten) is daarom een goede manier om het effect van veranderende omstandigheden te monitoren en snel te kunnen bijsturen wanneer het huidige ranstoen onder de streep niet voldoende opleverd.”

Waarom is sturen op voersaldo extra belangrijk bij een gemengd rantsoen?

“Bij een (gedeeltelijk) gemengd rantsoen is er beperkt of geen mogelijk tot bijsturen van individuele koeien. Om efficiënt te kunnen blijven produceren is het belangrijk dat de tussenkalftijd zo laag mogelijk blijft zodat de oudmelkte koeien, die een lagere voereffciëntie hebben, niet te lang blijven lopen en naar verhouding te veel krachtvoer krijgen. Het voersaldo is hiervoor een hele belangrijke indicator.”

Berekend rantsoen of daadwerkelijk gevoerd rantsoen?

“In Nederland wordt het gevoerde rantsoen vaak ingeschat aan de hand van de rantsoenberekeningen, maar vaak weten we niet precies hoeveel er van ieder product in de voermengwagen is gegaan. Aan de hand van schattingen is het niet mogelijk om het voersaldo nauwkeurig genoeg te berekenen om echt scherp te kunnen sturen. Daarom zie je in landen zoals Duitsland, Denemarken en Engeland, waar boeren al langer te maken hebben met een dalende melkprijs en hogere voerkosten, dat er veel meer gerekend wordt met het daadwerkelijk gevoerde dagrantsoen door dagelijks te monitoren hoeveel er wordt gevoerd en tegen welke voerkosten. Ik denk dat deze manier van werken in Nederland ook de toekomst heeft.”

Hoe wordt het daadwerkelijk gevoerde rantsoen bepaald?

Afbeelding: CowConnect

“Om het daadwerkelijk gevreten rantsoen nauwkeurig te bepalen, kunnen ForFarmers-klanten met een voermengwagen gebruik maken van het CowConnect-weegsysteem. CowConnect kan eenvoudig door een TMR-specialist op uw voermengwagen worden gemonteerd. Het systeem staat in verbinding met de weegschaal en registreert dagelijks het daadwerkelijk gevoerde rantsoen. Via de tablet in de mengwagen of een app op uw telefoon ziet u tijdens het mengproces welke voersoorten geladen moet worden en hoeveel u daadwerkelijk geladen heeft. Deze informatie koppelt CowConnect aan de voerkosten en het melkgeld, vervolgens wordt het voersaldo berekend. Doordat u het voersaldo iedere dag inzichtelijk heeft kunt u samen met uw TMR-specialist sturen op een hoger bedrijfsrendement.”

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden om CowConnect te gebruiken op uw bedrijf? Of heeft u een andere vraag aan onze TMR-specialisten? Neem dan contact op met uw specialist, accountmanager, uw lokale dealer of de klantenservice Herkauwers.