Waar ben je naar op zoek?

Transitiemanagement hoog op de agenda van melkveebedrijf Bonnen-Betting

19-4-2021

André en Willie Bonnen-Betting runnen een melkveebedrijf met 150 koeien en 75 stuks jongvee in Kerkenveld (Dr.). Doordat ze een hoog basisrantsoen voeren, is sturen op persistente koeien één van de speerpunten op het bedrijf. Een goed transitiemanagement en sturen op vruchtbaarheid staat daarom hoog op de agenda.

ForFarmers transitiemanagement
Willie en André in de stal met alle 2e kalfs en oudere melkkoeien

Melkveebedrijf Bonnen-Betting produceert VLOG-melk en heeft een rollend jaargemiddelde van 10.242 kg per koe met 4,31% veen 3,57% eiwit bij een gemiddelde leeftijd van 5 jaar en 3 maanden. André vertelt: “we voeren de melkkoeien een hoog basisrantsoen aangevuld met maximaal  5 kg brok voor de oudere koeien en maximaal 2 kg voor de vaarzen. Het hoge basisrantsoen vraagt om secuur werken met regelmaat. Het rantsoen moet perfect in elkaar zitten om pensverzuring te voorkomen.”

TMR-specialist Niels Grootoonk is nauw betrokken bij het bedrijf van André en Willie en vertelt: “Het is belangrijk om bij een hoog basisrantsoen te focussen op persistente koeien”. “Persistente koeien betekent dat het verval in melkproductie gedurende de lactatie zo laag mogelijk is. Zéker bij een TMR-rantsoen is sturen op persistente koeien erg belangrijk. Alle koeien krijgen namelijk hetzelfde energierijke rantsoen, het is dus zaak dat ook de oud melkte dieren zo lang mogelijk het voer omzetten in melk. André en Willie zijn goed in het sturen op persistentie en zitten op 2,1 kg melk daling per maand op de norm. Gaat de veestapel naar 2,5 kg melk daling per maand, dan is de veestapel niet persistent. Is de veestapel niet persistent, dan bestaat de kans op vervetting wat uiteindelijk voor veel opstart problemen gaat zorgen in de volgende lactatie.”

Persistentie en transitiemanagement

Persistentie wordt onder andere beïnvloed door een goed transitiemanagement. Het gemakkelijk afkalven en een goede vruchtbaarheid waardoor koeien op het juiste moment worden geïnsemineerd, dragen eraan bij. “Willie en André hebben dit goed in de vingers”, geeft Niels aan. “Weinig opstart problemen en een tussenkalftijd van 377dagen geeft aan dat de koeien een goede transitieperiode doormaken.”    

Transitiemanagement ForFarmers
De tweede stal van André en Willie. Links worden de vaarzen gehuisvest en rechts de droge koeien

Droogzetplan met “het lekkerste voer” voor de droge koeien

Koeien die drooggezet moeten worden gaan eerst een aantal dagen op droogstandrantsoen bij Willie en André. “We hebben de ruimte om de koeien die drooggezet moeten worden aparte te voeren. Het droogstandrantsoenin combinatie met 1 keer per dag melken zorgt dat de koeien mooi droog gezet kunnen worden”, vertelt André. De droogstandsperiode is bepalend voor het verloop van de nieuwe lactatie. “Wij vinden het belangrijk dat deze groep dieren het beste én lekkerste voer krijgen.” geeft André aan. “De droge koeiengroep bestaat op ons bedrijf uit een far-off groep en close-up groep. Beide groepen krijgen hetzelfde rantsoen waarbij de close-up TransLacbrok gevoerd krijgen. Hierdoor bereiden we de koeien maximaal voor op een gezonde start van de lactatie. Ook bij de droge koeien zijn André en Willie secuur op het voeren. Elke partij stro die ze voren aan de droge koeien wordt onderzocht. We willen melkziekte op alle mogelijke manieren voorkomen en een partij verkeerd stro kan funest zijn.