Waar ben je naar op zoek?

Tweede snede snel (en met zwavel) bemesten!

Sector Nieuws Sector Nieuws4-5-2023

De eerste snede is of wordt op dit moment ingekuild. Start zo snel mogelijk na het maaien, indien de bodem het toelaat, met de kunstmestgift en laat het gras vervolgens eerst lichtjes uitgroeien. Na een week kan het perceel, indien nodig, met drijfmest worden bemest. Bespreek de bemesting van de tweede snede met je melkvee- of teeltspecialist voor een actueel advies. Wanneer er veel meer stikstof (eiwit) is geoogst dan waarvoor de eerste snede is bemest, dient er voor de tweede snede meer stikstof te worden aangewend.

Bemesting met zwavel noodzakelijk

Ook voor de tweede snede is bemesting met zwavel in veel gevallen noodzakelijk. Dat komt doordat de bodem lang koud is geweest en de bodem pas echt zwavel begint te leveren als het over een langere periode warm weer is. Door de natte aprilmaand is er daarnaast waarschijnlijk ook meer zwavel uitgespoeld.

Zwavel zorgt voor meeropbrengst

Uit onderzoek blijkt dat zwavel  op zandgrond een duidelijke meeropbrengst in zowel de eerste als de tweede snede realiseert, daarnaast zorgt het voor een goede eiwitkwaliteit (essentiële aminozuren). Gras onttrekt jaarlijks 75-125 kg SO3 per ha. Door rekening te houden met de soort kunstmest is aan de zwavelbehoefte van de bodem en het gewas te voldoen. Er zitten meerdere zwavelhoudende meststoffen in het assortiment van ForFarmers die geschikt zijn voor de tweede snede en aansluiten bij de eerste gift. Zie onderstaand voorbeeld.

Onder de huidige marktomstandigheden kost een extra zwavelbemesting bij een gift van 40 kg stikstof slechts €6 per ha extra. De extra meeropbrengst die met zwavel gerealiseerd wordt geeft een aanzienlijke meerwaarde in zowel kg drogestof als eiwit. Tov een bemesting met alleen KAS kun je met een zwavelbemesting 8 tot 15 ton op de soja aankoop besparen.

Afbeelding: voorbeeld advies zwavel

Meer weten?

Wilt u meer weten over bemesting en het juiste moment om te bemesten? Of heeft u een andere vraag aan onze melkvee- of teeltspecialisten?  Neem contact op met uw specialist, accountmanager, klantenservice Herkauwers of uw regionale ForFarmers dealer.