Waar ben je naar op zoek?

Van Eijck Agro, Grond & Groen uit Alphen wint Agroscoopbokaal 2021 Loonwerk

ForFarmers en Reudink zetten in mei acht bedrijven in de schijnwerpers

Van Eijck Agro, Grond & Groen is uitgeroepen tot winnaar van de Agroscoopbokaal 2021 in de categorie Loonwerk. ForFarmers en dochteronderneming Reudink reiken deze bokaal jaarlijks uit aan klanten in acht sectoren die het afgelopen jaar een bijzondere prestatie hebben geleverd. Alle winnaars worden in mei bekendgemaakt en ontvangen in dezelfde maand hun bokaal.

ForFarmers en Reudink (biologisch) organiseren sinds 2015 jaarlijks de uitreiking van de Agroscoopbokalen om stil te staan bij de uitmuntende prestaties die de agrarisch ondernemers leveren en het vakmanschap en ondernemerschap dat daarvoor nodig is. Het centrale thema is ‘For the Future of Farming’, waarbij naast technische resultaten uit Agroscoop, ook is gekeken naar vooruitstrevende bedrijfsvoering en pioniersmentaliteit. De winnaars van 2021 blinken uit in vakmanschap in uiteenlopende aspecten van vernieuwende bedrijfsvoering zoals duurzaamheid, zeer goed dierenwelzijn of een hoge mate van efficiëntie. Door de verhalen en werkwijzen van deze succesvolle ondernemers zo breed mogelijk te delen, hopen ForFarmers en Reudink ook andere boeren te inspireren.

Winnaars Agroscoopbokaal 2021 Loonwerk
V.l.n.r.: René Schellekens, Ron Vennix, Jill & Simon Van Eijck, Ton & Angela Van Eijck, Ronald & Marty Van Eijck, Joris Broekhuis, Twan van Rijsewijk.

Winnaar loonwerk: Voorloper in innovatie en duurzaamheid

Van Eijck Agro, Grond & Groen wint de Agroscoopbokaal omdat zij met de inzet van innovatieve technieken daadwerkelijk weten bij te dragen aan een duurzamere landbouw en rendementsverbetering bij hun klanten. Voorbeelden zijn de wijze waarop Van Eijck GPS en NIR-techniek toepast, de aandacht voor bodemkwaliteit en het initiatief om op eigen terrein een monovergister te bouwen. Deze installatie verwerkt sinds 2019 een substantieel deel van het mestoverschot in de regio tot onder meer een hoogkwalitatieve bodemverbeteraar en levert ‘groen gas’ op voor zo’n 1.500 huishoudens.

Van Eijck gebruikt GPS en NIR doelgericht om de nauwkeurigheid bij bemesting, inzaaien en gewasbescherming te verbeteren. Dat levert de klant een homogener gewas op en aantoonbare besparingen op meststoffen, zaaizaden en gewasbeschermingsmiddelen. Om die reden kan Van Eijck ook een meerprijs in rekening brengen voor de inzet van innovatieve technieken, iets wat in de loonwerksector nog zeker niet gangbaar is. Ook ontwikkelt Van Eijck momenteel een eigen app waarin data vanuit onder andere GPS en opbrengstmetingen worden opgeslagen en gecombineerd. Hiermee wil de onderneming een volgende stap zetten in praktisch toepasbare precisielandbouw die zowel ten goede komt aan het rendement van de veehouder als de duurzaamheid van de sector.

De broers Ronald en Ton, die samen met hun neef Simon van Eijck de leiding hebben over het bedrijf met 55 medewerkers, zijn ondernemers die vooruitdenken en die het aandurven om hun visie en betrokkenheid bij een duurzame landbouw om te zetten in concrete initiatieven. Daarbij hoort ook meedenken met boeren over bodemkwaliteit, bijvoorbeeld door groenbemesters als een kans te zien om de bodem te verbeteren en niet alleen als een verplichting vanuit de regelgeving. Ronald van Eijck: “Wij willen de veehouders in onze omgeving helpen te voldoen aan de eisen rond duurzaamheid op een manier die hen rendement oplevert. Wij geloven dat innovatie daarin het verschil gaat maken. We investeren daarom bewust veel hierin, ook als we dit niet direct terugverdienen.”

Het verhaal achter de bokaal

Historie Van Eijck Agro, Grond & Groen

De gebroeders Henk en Jan van Eijck werkten vele jaren geleden op de boerderij van hun vader Toon. Mede door hun interesse zijn zij naast de boerderij aan de slag gegaan met agrarisch loonwerk. In 1963 hebben ze besloten een eigen bedrijf te starten onder de naam “Gebroeders van Eijck”.

In de loop der jaren is het loonbedrijf uitgegroeid tot een professioneel dynamisch bedrijf met een modern machine park welke in meerdere sectoren actief is. In 2005 hebben de zonen, Ton, Ronald en Simon het bedrijf van de vorige generatie overgenomen. Na verloop van tijd is Gebroeders van Eijck veranderd in Van Eijck Agro, Grond en Groen.

Ton, Ronald en Simon hebben een groot professioneel team aan trouwe medewerkers om zich heen verzameld zowel in de binnen- als buitendienst. Samen houden zij zich dagelijks bezig met alle aspecten binnen het loonbedrijf, het transport, grond- en sloopwerkenmestdistributieakkerbouw en de groen gas installatie.

Van Eijck Agro, Grond & Groen is een klant van ForFarmers-dealer Agri Focus groep.

Achtergrond Agroscoopbokaal

Agroscoop is een digitaal monitoringsprogramma van ForFarmers en Reudink waarmee veehouders op ieder moment hun technische en financiële cijfers kunnen monitoren. Daarnaast is vergelijking van de eigen technische resultaten met die van collega-veehouders mogelijk. De specialisten van ForFarmers en Reudink hebben toegang tot deze data, zodat zij klanten effectief kunnen begeleiden. Jaarlijks reikt ForFarmers in de sectoren melkvee, melkgeiten, vleesvee, loonwerk, varkens, legpluimvee, vleespluimvee en biologisch (Reudink) de Agroscoopbokaal uit aan een ondernemer die uitzonderlijk én duurzaam heeft gepresteerd.