Waar ben je naar op zoek?

Vanggewas: bijzaaien of onderzaaien?

Sector Nieuws Sector Nieuws15-5-2023

Nu de mais gezaaid is komt ook de inzaai van vanggewassen en groenbemesters weer aan de orde. We verwachten dat dit jaar veel meer veehouders of telers kiezen voor onderzaai vanwege de nieuwe eisen binnen het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Inzaai van een groenbemester in de vorm van onderzaai kan namelijk meer subsidie opleveren indien het perceel tot minimaal 1 december zichtbaar is bedekt. Wanneer deze wordt toegepast als ‘groenbedekking’ moet het vanggewas tot 1 maart van het volgende jaar blijven staan. 

Geschikt voor onderzaai

ForFarmers heeft diverse groenbemesters en vanggewassen in het assortiment. Hieronder vind je een overzicht van de gewassen die geschikt zijn voor onderzaai:

Rietzwenkgras: gelijkzaai rond maiszaaien of onderzaai bij 3-5 bladeren

Ontwikkelt zich traag en houdt zich goed staande in de schaduw van de mais. Na de maïsoogst staat er een standvastig gewas met sterke en diepe beworteling. De wortelmassa draagt bij aan de opbouw van de organisch stof in de bodem en legt stikstof vast. Het gewas ontwikkelt zich eerst sterker onder de grond, waardoor er veel organische stof wordt vastgelegd. Rietzwenkgras kan eventueel gelijktijdig met het zaaien van de mais gezaaid worden. De intensive beworteling vereist wel een intensieve bewerking bij mechanische vernietiging in het opvolgende voorjaar.

Tetra Engels raaigras: onderzaai bij 4-6 bladeren

De in ons assortiment opgenomen Engelse raaigrassen zijn speciaal als groenbemester geselecteerde rassen die ook na de maisoogst goed presteren. Deze rassen zijn laat doorschietend en genereren veel ondergrondse groei ook bij lage temperaturen. Engels raaigras is doorgaans gemakkelijker machinaal te vernietigen dan Italiaans raaigras, dit kan een voordeel zijn als deze wordt toegepast als groenbedekking (eco-regeling).

Italiaans raaigras: onderzaai bij 5-10 bladeren

Ontwikkelt zich zeer snel en is daarom bij latere zaai ook nog geschikt om onder te zaaien. Italiaans raaigras heeft wel veel zonlicht nodig, dus de slagingskansen zijn zeer afhankelijk van de situatie. Late zaai van deze grasachtige kan passend zijn als voorafgaand lage doseringen bodemherbiciden zijn gebruikt voor grassenbestrijding. Let op: In het volgende jaar is Italiaans raaigras nogal eens lastig te vernietigen met onkruidbestrijdingsmiddelen vanwege de dikke waslaag die dit grastype vormt.

Afbeelding: Assortiment vanggewas 2023