Waar ben je naar op zoek?

Wat te doen als vanggewas is mislukt of niet is ingezaaid?

Sector Nieuws Sector Nieuws19-9-2019

Met ingang van dit jaar is het verplicht om op zand- en lössgrond waar mais wordt geteeld voor 1 oktober een vanggewas te zaaien.  Wat moet je doen als de onderzaai niet is geslaagd of als je nog geen vanggewas heeft ingezaaid?


Als het vanggewas nog niet is ingezaaid, is nazaai na de maisoogst de volgende stap. Dit moet voor 1 oktober gebeuren, dus de mais moet voor die datum zijn geoogst.
Een tweede optie is het zaaien van een wintergraan op uiterlijk 31 oktober. Dit moet voor 1 oktober worden gemeld bij de RVO.

Mislukte onderzaai in 2019

Afbeelding: vanggewas mais

Als u heeft gekozen voor onderzaai, moet er uiteindelijk een gewas staan dat de bodem bedekt. De RVO noemt dat resultaatverplichting. Ook moet je kunnen laten zien dat je op het goede moment genoeg zaad hebt gezaaid (inspanningsverplichting). Dit is met name belangrijk als de onderzaai mislukt is. 

Door droogte en hoge temperaturen is het vangewas op veel plekken niet opgekomen of verdroogd na het opkomen. Omdat er uiteindelijk wel een vanggewas moet staan, geeft de RVO twee mogelijkheden aan..

  • Maïs geoogst voor 1 oktober en onderzaai is mislukt:
    U zaait direct na de oogst opnieuw een vanggewas. Als maar een deel van de onderzaai is mislukt, kunt u dat deel van het perceel inzaaien. Omdat u het vanggewas voor 1 oktober zaait, voldoet u aan de regels.
  • Maïs geoogst na 1 oktober en onderzaai is mislukt:
    U zaait direct na de oogst opnieuw een vanggewas. U mag de gewassen zaaien die in de tabel op de site van de RVO onder 1 oktober genoemd staan. Is maar een deel van de onderzaai mislukt? U kunt dat deel van het perceel opnieuw inzaaien. Bij controle kunt u laten zien dat u onderzaai heeft gedaan en dat er normaal gesproken een vanggewas zou staan. U laat bijvoorbeeld zien wat, wanneer en hoe u gezaaid heeft.


Op de website van de RVO staan de regels met betrekking tot het zaaien van een vanggewas.