Waar ben je naar op zoek?

Vanggewas op droge grond nu snel vernietigen

20-2-2019

Mechanische vernietiging

Een vanggewas kan mechanisch of chemisch worden vernietigd. Bij mechanische vernietiging is bloten van het gewas en het dan met een frees of schijveneg onderwerken de beste bewerking. Doel is om de afbraak, cq mineralisatie op gang te brengen. Voor mechanische vernietiging moet de bereidbaarheid van het perceel goed zijn. Mechanische bewerking heeft wel mogelijke nadelen. Er kan eerder hergroei van onkruid/vanggewas optreden waardoor extra onkruidbestrijding in de volgteelt nodig is en het risico op afbraak van organische stof bij mechanische bewerking is groter. Ook kan dit jaar een tweede mechanische bewerking nodig zijn omdat de tijd tussen het vernietigen van het vanggewas en de inzaai van mais veelal langer is dan normaal. Dit als gevolg van de vroege inzaai van het vanggewas in 2018 en de noodzaak om het op droge gronden dit jaar vroeg te vernietigen.  

Chemische vernietiging

Hoewel het gevoel soms anders is, is chemisch vernietigen van een vanggewas vaak duurzamer dan mechanisch vernietigen. Mechanisch kost meer energie (diesel) en leidt vaak tot een tweede  nabewerking of een nabespuiting, resulterend in een hogere CO2- productie. Een chemische vernietiging stopt de assimilatie van de plant, waardoor de vochtonttrekking stopt. Het voordeel van chemische vernietiging is vooral dat de grond minder wordt belast met zware werktuigen. Daarnaast beperkt het de onkruiddruk ook na inzaai van de mais, waardoor er wellicht minder bespuitingen in de mais nodig zijn. Ook bij de chemische bestrijding geldt dat het vanggewas tijdig afsterft en de mineralen en organische stof nog in hetzelfde teeltseizoen beschikbaar zijn. Dit komt de groei van de mais ten goede. Het advies is om 2 tot 4 liter Roundup Ultimate per ha te gebruiken.

Het vroeg doodspuiten van het vanggewas gevolgd door een goede mechanische verkleining van de dode groenbemester/zode kort voor de volgteelt zorgt hiermee voor het meest duurzame effect op zowel energie, benutting, vochthuishouding, organische stof als nutrientenbenutting.