Waar ben je naar op zoek?

Het belang van goed onderwerken vanggewas vroeg in het voorjaar

Seizoensnieuws Seizoensnieuws17-2-2023

Om ervoor te zorgen dat de opgenomen nutriënten ten goede komen aan de maisteelt is het van belang dat een vanggewas niet te laat wordt ondergewerkt. De gewasresten zullen in de bodem omgezet moeten worden in opneembare nutriënten. Dit proces duurt minimaal 3 maanden. In juni begint de mais meer stikstof op te nemen. Om deze behoefte te dekken is het dus belangrijk dat het vanggewas vroeg in het voorjaar is ingewerkt. In figuur 1 zijn de resultaten weergeven van een vanggewassenproef op zandgrond uitgevoerd door Wageningen UR weergeven. Er is te zien dat het tijdig inwerken van een vanggewas resulteert in hogere minerale stikstof gehaltes in juni.

Afbeelding: Vanggewas 1
Figuur 1: N-mineraal (in kg/ha) in de bodem op 12 juni bij verschillende inwerk tijdstippen van het vanggewas (9 februari, 21 maart en 11 april)

Concurrentie om vocht

Een ander belangrijk punt van tijdig het vanggewas onderwerken is de vocht voorziening. Als het vanggewas zich in het voorjaar verder ontwikkeld zal deze veel vocht onttrekken en verdampen. Afgelopen jaren hebben we ervaren dat de vocht voorziening voor de hoofdteelt een heikel punt kan zijn.

Vernietigen vanggewas

Het gebruik van Roundup (glyfosaat) is een makkelijke, goedkope en bedrijfszekere manier voor het onderwerken van het vanggewas. Kies voor het bewust en selectief inzetten van Roundup en bewerk het perceel na 4 á 5 dagen. In veel gevallen volstaat een mechanische behandeling. Dit kan doormiddel van een schijven eg of frees. Bij een zeer goed geslaagd vanggewas is het soms noodzakelijk om het gewas eerst te klepelen, maaien of bloten voordat de grondbewerking plaats vindt. Om te voorkomen dat er een storende laag ontstaat onder in de bouwvoor. Voor een optimaal resultaat moet het vanggewas goed door de bouwvoor worden verdeeld. Om ervoor te zorgen dat het vanggewas voldoende afsterft kan het soms noodzakelijk zijn om twee keer een grondbewerking te doen. Het advies is om deze bewerking, bij een geslaagd vanggewas zo vroeg mogelijk in het voorjaar te doen, mits het land goed berijdbaar is.

Afbeelding: Vanggewas 4

Stikstof levering

Een geslaagd vanggewas kan bovengronds wel een massa van 2.000 kg DS/ha produceren. Als vuist regel kan er een spruit/wortel ratio aan worden gehouden van 2:1. In tabel 2 wordt weergeven hoeveel stikstof er ongeveer is opgevangen door een vanggewas bij verschillende DS opbrengsten. Als richtlijn voor grassen en granen kan worden aangehouden 10cm massa bovengronds is 20 kg N/ha.

Afbeelding: Vanggewas 2

Tips voor een geslaagd vanggewas

  • Laat het vanggewas niet te massaal worden. Indien deze in het voorjaar al gemiddeld tot massaal is ontwikkeld, werk deze dan tijdig in het voorjaar in met een schijven eg of frees (vóór maart). Mits het land goed berijdbaar is.
  • Een matig ontwikkeld vanggewas kan iets langer blijven staan. Werk deze vóór half maart in.
  • Indien alleen een mechanische bestrijding wordt gedaan is het raadzaam om bij een fors gewas eerst te maaien, klepelen of bloten.
  • Gebruik glyfosaat bewust en selectief. Bewerk het land 4 a 5 dagen na bespuiting. 
  • Tijdig inwerken zorgt voor een betere nutriënten en vocht voorziening van het hoofd gewas.