Waar ben je naar op zoek?

Veel grasland met tekort aan kali

Sector Nieuws Sector Nieuws17-7-2019
Afbeelding: Kaligebrek RVH 1

Veel grasland kampt momenteel met een tekort aan kali. Dat is te zien aan een afwijkende lichte kleur van het gras en gebruinde grassprieten (niet te verwarren met kroonroest). Een aanvullende kalibemesting is vaak noodzakelijk. 

Kali is een essentieel element voor de opname van voedingsstoffen door de grasplant. Een goede kalibemesting is dan ook noodzakelijk voor efficiënte bemesting en een hoge grasopbrengst. Lagere drijfmestgiften en wisselende gehalten aan kali in rundveedrijfmest vragen om een kritische kijk op de kalibemesting op grasland. Vanaf de tweede snede, zeker als er veel drogestof is geoogst, moet men bijbemesten met kali om tekorten te voorkomen. Hiermee worden de typische (droogte)stressfactoren in de zomer en het najaar voor grasland beperkt. 

Kali helpt gras de droogte door

Zeker op de lichte gronden is het aan te raden om bij de latere snedes een aanvullende kalibemesting toe te passen. In droogteperiodes kan voldoende kali namelijk het verschil maken en zorgen dat het gras er goed doorheen komt. Tegelijkertijd wordt er juist in deze periode, wanneer het vaker droog wordt, minder drijfmest bemest. De kalivoorziening komt hiermee aan de krappe kant.

Hoeveel kali onttrekt grasland bij 10 ton ds?

Stel dat u op jaarbasis 50 ton rundveedrijfmest (RDM) bemest op grasland. Gemiddeld bevat RDM 5,8 kg K2O per ton. De kaligift bedraagt dan 50 x 5,8 = 290 kg K2O per jaar. Met een drogestofopbrengst van 10 ton gras per jaar en een K-gehalte in uw graskuil van 30 gram (=36 K2O) is de onttrekking van het gewas 360 kg K2O per ha. De resulteert in een tekort van 70 kg K2O.

Kali-advies op maat

Het strooien van 150 kg K-60 is een eenvoudige oplossing om de bodemvoorraad op peil te houden. Ook is het mogelijk te kiezen voor een gecombineerde meststof van stikstof en kali. In veel regio’s in Nederland is het nog steeds veel te droog, echter ook in de rest van Nederland is op veel bedrijven een kalibemesting in de zomerdag noodzakelijk.