Waar ben je naar op zoek?

Verdroogde mais: hoe behoudt u zoveel mogelijk opbrengst en voederwaarde?

Praktische tips Praktische tips13-8-2018

Voor de mais die er ondanks de droogte van de afgelopen tijd goed bij staat, geldt hetzelfde als andere jaren: oogst bij een drogestofgehalte tussen de 36 en 38 procent drogestof. Veel lastiger is de vraag wanneer u verdorde en verdroogde mais het beste kunt hakselen. Eén antwoord dat voor alle situaties geldt is niet te geven. Wel een aantal belangrijke punten om rekening mee te houden bij het bepalen van het oogstmoment en de behandeling van de mais tijdens en na het inkuilen.

1

Advies 1: Beoordeel per perceel

Bij bedrijven met meerdere percelen kunnen de verschillen tussen percelen groot zijn. Gezien die grote verschillen kan het dit jaar beter zijn niet alles in één keer in te kuilen maar per perceel te bekijken wat het beste moment is.

2

Advies 2: Kolfvorming? Wacht op korrelrijpheid

Heeft de mais kolfvorming, wacht dan met hakselen tot de korrels rijp zijn. Daarvoor moeten de bladetages boven de kolf wel voldoende bladgroen hebben en daarmee capaciteit om suikers in zetmeel om te zetten. Oogst wel voordat de kolfloze planten in het perceel extreem verdroogd zijn.

3

Advies 3: Geen kolfen? Oogst bij 28% droge stof

Heeft het gewas niet of nauwelijks kolven, dan is het raadzaam om te oogsten zodra de mais een drogestofpercentage van minimaal 28 % heeft bereikt. Daarmee voorkom je perssappen bij het inkuilen en verder verlies van voederwaarde.

Bij het vaststellen van het drogestofgehalte van stengel en blad is de verkleuring van het blad en de sapstroom in de stengel bepalend. Doorsnijden van een aantal stengels en samenknijpen van het snijvlak, laat zien hoe actief de sapstroom is. De verkleuring van het blad wordt uitgedrukt in het aantal bladeren dat nog voor meer dan 50% groen is. De onderstaande tabel toont de relatie tussen hoedanigheid van de stengel en blad en het drogestofgehalte.

Tabel 1: De relatie tussen de hoedanigheid van de stengel en het blad en het drogestofgehalte.

Hoedanigheid van blad en stengel

Drogestofgehalte kolfloze mais

Gehele plant nog groen en er loopt vocht uit de stengel

18%

Plant ¾ groen en stengels zijn nog vochtig

21%

Plant half groen en stengel praktisch droog

24%

Plant ¼ groen en stengel geheel droog

27%

Plant geen groene delen meer (gewas lijkt geheel dood)

30%

4

Advies 4: Goede mais? Gebruik een inkuilmiddel

De schaarste aan goede mais maakt behoud van opbrengst en voederwaarde nog belangrijker dan andere jaren. Gebruik van een inkuilmiddel kan daarom juist dit jaar extra belangrijk zijn.  

Silosolve FC heeft zich in de afgelopen jaren bewezen als hét inkuilmiddel voor de gras- en maisoogst. Het middel heeft een uitstekende werking op het conserveringsproces (voorkomen inkuilverliezen) en het voorkomen van broei bij het uitkuilen. Met als resultaat smakelijk voer voor de koe.

SiloSolve FC is ook prima toepasbaar in kuilen met een wat lager (laag) zetmeelgehalte. In planten waar relatief minder zetmeel wordt gevormd, worden suikers in de stengel en het eventuele groene blad opgeslagen. Die suikers zijn een prima energiebron voor de melkzuurbacterien in SiloSolve FC en dragen daarmee enorm bij aan een snelle PH-daling en goede conservering. Inzet van SiloSolve FC loont dan ook bij mais vanaf 28% drogestof.

Ook wanneer de mais is aangetast door builenbrand, iets wat we de laatste dagen steeds meer zien, is gebruik van SiloSolve FC sterk aan te bevelen. SiloSolve FC zorgt dat ook deze mais goed conserveert en verkleint de kans op schimmels aanzienlijk.

In de aanloop naar de maisoogst 2018 geldt er een tijdelijke korting van 10% bij de aankoop van SiloSolve FC.