Waar ben je naar op zoek?

Verhoog de voerefficiëntie zonder aanpassingen in het rantsoen!

Praktische tips Praktische tips19-12-2019

Wist u dat het mogelijk is om de voerefficiëntie te verhogen zonder het rantsoen aan te passen? Door kleine aanpassingen te doen in de manier van mengen kan selectie worden voorkomen. Geen selectie betekent dat elke hap voor elke koe hetzelfde is, waardoor het rantsoen efficiënter wordt benut en een hogere meetmelkproductie en voerefficiëntie wordt gerealiseerd. Hoe werkt dat?

Eigen onderzoek: hogere voerefficiëntie met 0,06 punt

Op 11 TMR-bedrijven die deel hebben genomen aan een onderzoek van ForFarmers is eerst een nulmeting uitgevoerd: er is vastgesteld of, en zo ja hoeveel selectie er optrad. Na de nulmeting is bepaald welke onderdelen in het mengproces verbeterd moeten worden om selectie tegen te gaan. De aanpassingen in het mengproces resulteerde in een stijging van de meetmelkproductie met 0,82 kg en de voerefficiëntie met 0,06 punten omhooggegaan. Op een bedrijf wat jaarlijks een miljoen kilogram melk aflevert en € 0,35 melkgeld ontvangt wordt op jaarbasis € 21.000,- meer verdiend.

Welke aanpassingen zorgen voor een beter mengproces?

De meeste bedrijven uit het onderzoek (65%) hebben de voerefficiëntie weten te verbeteren door aanpassingen te doen aan de instellingen of onderdelen van de voermengwagen.

1

Tip 1: Verhoog het aantal omwentelingen

Vooral het verhogen van het aantal omwentelingen brengt veel verbetering. Door meer omwentelingen te maken wordt het voer goed losgetrokken en echt door elkaar heen gemengd. Zorg ervoor dat de mengwagen 30 tot 32 omwentelingen per minuut kan realiseren.

2

Tip 2: Zorg voor goede messen

Voorkom versleten messen door ze tijdig vervangen. Controleer of uw messen versleten zijn door een lang stuk stro of hooi langs de messen te halen en check of het snel doormidden gesneden wordt. Hierdoor wordt de deeltjeslengte van het voer gelijker en beter mengbaar. Langere messen zorgen voor een goede ‘voerflow’, er blijft geen voer staan langs de wanden van de voermengwagen.

5

Tip 3: Gebruik kickerplates

Ook het gebruik van kickerplates zorgt dat het voer beter wordt meegemengd. Kickerplates wippen het voer op en zorgen dat het naar het hart van de vijzel wordt getransporteerd.

Afbeelding: kickerplates
Kickerplates: De rode pijlen op de foto geven aan waar het voer door de plates heen wordt getransporteerd

Voormengsel

Van de resterende 35% van de bedrijven is 20% gaan werken met een voormengsel. Het inweken van het krachtvoer is zinvol wanneer er droge pulp- of grasbrok of ontsloten tarwe wordt gevoerd. We adviseren deze voeders minimaal 12 uur te laten weken in de verhouding 1 kilogram water per kilogram krachtvoer.

TGC ProtiWanze voor meer plak

De overige 15% van de bedrijven heeft water of TGC toegevoegd aan het rantsoen om meer plak te krijgen. Het onderzoek is uitgevoerd in de zomerperiode. Toevoegen van water verhoogt weliswaar de plak eigenschap van het krachtvoer, maar verhoogt ook de kans op broei. Daarom is het toevoegen van TGC, zeker in de zomer, een betere optie om plak te verhogen. TGC ProtiWanze bevat van nature een lage pH waardoor het in een gemengd rantsoen goed werkt als broeiremmer. 

Wilt u meer weten?

Wilt u weten hoe u uw mengproces kan verbeteren? Of heeft u een andere vraag voor onze TMR-specialisten? Neem contact op met uw melkveespecialist, accountmanager, dealer of de Klantenservice Herkauwers. Wij helpen u graag verder!