Waar ben je naar op zoek?

Vet- en eiwitgehalten verhogen? Zo stuur je aan op betere prestaties van jouw melkvee

Een verhoging van de vet- en eiwitgehalten in koemelk resulteert niet alleen in een hogere melkprijs, maar is onder de huidige fosfaatregelgeving extra interessant. Je verhoogt immers de vet en eiwitproductie zonder in een hogere fosfaatklasse te belanden. Bij ForFarmers helpen wij je graag om het beste rendement uit de koemelk te halen. Daarom vertellen wij in dit artikel hoe je de vet- en eiwitgehalten bij jouw melkvee verhoogt.

De klanten van ForFarmers melken al jaren meer kilogrammen vet en eiwit dan het landelijk gemiddelde. Het is niet alleen een mooie prestatie, maar het levert onder aan de streep ook meer melkgeld op. Wij zijn niet voor niets aanvoerder in vet en eiwit en vertellen je daarom graag waarom én hoe je de vet- en eiwitgehalten van jouw melkvee verbetert.

In dit artikel behandelen we de volgende onderwerpen:

 

Wil je weten wat de vet- en eiwitpotentie van jouw veestapel is? Vraag een vrijblijvende Vet- en Eiwitscan aan bij ForFarmers. We kijken niet alleen naar de mogelijkheden om meer melkgeld te verdienen, maar ook (en vóóral) naar de extra voerwinst die je daarmee realiseert. Kortom: we focussen op maatregelen die zorgen dat je onder aan de streep meer over houdt. Meer weten? Vul je gegevens in en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Aanmelden voor Quickscan

Afbeelding: weidetips groot

Waarom is het raadzaam om de vet- en eiwitgehalten in de melk te verhogen?

Sturen op meer kilogrammen vet en eiwit is onder de huidige fosfaatwetgeving extra interessant omdat het de melkgeldopbrengst verhoogt, zonder in een hogere fosfaatklasse terecht te komen.

Hoe stimuleer je de productie van vet en eiwit bij melkvee?

Er zijn meerdere factoren die de vet- en eiwitgehalten stimuleren. Maar allereerst lichten we toe hoe de productie van vet en eiwit tot stand komt.

Productie van vet

De productie van vet wordt sterk beïnvloed door de productiefase. Het melkvetgehalte is doorgaans hoog aan het begin. Droge, suikerrijke kuilen en een hoog aandeel ruwvoer in het rantsoen verhogen de vetproductie. Daarnaast kan je het vetgehalte verhogen door het voeren van pensbestendige vetten.

Productie van eiwit

Een hoge eiwitproductie is het resultaat van een goed functionerende pens. Om melk en eiwit te produceren moet een koe namelijk microbieel eiwit aanmaken. Microbieel eiwit wordt gevormd door pensbacterieën uit ruwvoer. Om microbieel eiwit te kunnen vormen is het heel belangrijk dat de zuurtegraad (pH) van de pens goed is (pens-pH = 6,5). Een te lage pens pH resulteert in minder pensbacteriën en daarmee minder ruwvoerafbraak en minder microbieel eiwitvorming.

Zuurtegraad berekenen met de HI/VI-index

Het sturen op pensgezondheid is een belangrijk onderdeel van onze voedingsaanpak. Daarom heeft ForFarmers een speciaal kengetal ontwikkeld om de zuurtegraad van het rantsoen te berekenen. De juiste zuurtegraad van een rantsoen wordt berekend aan de hand van de HI/VI-index. Deze index geeft aan of de zuurtegraad van een rantsoen veilig is voor een gezonde pensfunctie.

Naast sturen op een goede penswerking kan je de eiwitproductie ook stimuleren met eiwitverhogende producten zoals bijvoorbeeld Protiboost.

De invloed van genen en jongvee-opfok

Vet- en eiwitproductie wordt voor een groot gedeelte bepaald door de genetische aanleg. In hoeverre de genetische potentie die jouw koeien hebben daadwerkelijk wordt behaald is voor een groot deel afhankelijk van een goede jongvee-opfok.

Een goed begin, is dus het halve werk. Wanneer je ervoor zorgt dat het kalf probleemloos door de eerste 14 dagen komt, beloont het kalf jou op latere leeftijd met een hoge melkeiwit- en levensproductie.

Een intensief melkschema met VitaMilk Premium of Elegant leidt tot hogere groei in de melkperiode. Dit zorgt voor de aanleg van meer uierweefsel, een beter afweersysteem en stimuleert de opname van ruw- en krachtvoer. Jouw voordeel: de vaarzen kalven eerder af en de genetische potentie voor melkproductie wordt beter benut. Dit resulteert in een hogere levensproductie. Daarnaast heb je minder jongvee nodig en bespaar je zo op de voerkosten.

Lees hier meer over de jongveeaanpak van ForFarmers.

Natuurlijk zijn de voerkeuzes ook van wezenlijk belang. Welke keuzes wij hierin adviseren lichten wij hieronder nader toe.

Hoe voorkom je een gehaltendip?

Bij veranderende omstandigheden kan het voorkomen dat een dip in de vet-, en eiwitgehalten optreedt. Veelvoorkomende oorzaken zijn: weidegang en hittestress. In deze alinea leggen wij je uit hoe je in deze situaties een gehaltendip kunt voorkomen.  

Gehaltendip bij weidegang voorkomen

Gedurende het voorjaar en de zomer hebben veel melkveebedrijven last van een gehaltendip. De koeien lopen in de wei of krijgen vers gras gevoerd waardoor de productie van vet en eiwit omlaag gaat. Met de juiste maatregelen kan je de gehaltendip zoveel mogelijk voorkomen.

  • Maak vooraf een goed weideplan: begin rustig met weiden om pensverzuring te voorkomen.
  • Laat de melkveespecialist een goed stalrantsoen met voldoende energie en structuur berekenen.
  • Gebruik vet- en eiwitstimulerende producten, zoals Fatboost, voor hogere gehalten in de melk.

Meer weten over het voorkomen van een gehaltendip bij weidegang? Lees de uitgebreiden tips van onze melkveespecialisten.>

Gehaltendip en pensverzuring bij hittestress voorkomen

Tijdens hittestress staan koeien te hijgen en te pompen om af te koelen, met als gevolg dat bicarbonaat verloren gaat. Minder bicarbonaat betekent een verlaagde buffercapaciteit in de pens en daarmee een verhoogde kans op pensverzuring. En een goede penswerking is essentieel voor hoge gehalten in de melk!

Koeien met pensverzuring breken celwandrijke voeders, zoals ruwvoer, onvoldoende af. Hierdoor wordt er minder melkvet aangemaakt. Door extra buffers aan het rantsoen toe te voegen, ondersteun je de buffercapaciteit van de pens tijdens hittestress en zorg je ervoor dat de daling in melkvet zo veel mogelijk wordt voorkomen.

Naast vet, kan er ook een daling in melkeiwit optreden. Dit komt onder andere doordat koeien bij warm weer een mindere eetlust hebben. Hierdoor wordt er minder energie opgenomen, terwijl de melkproductie in eerste instantie door blijft gaan en ontstaat er een energietekort. Wanneer dit energietekort niet wordt opgevangen door de energiedichtheid van het rantsoen te verhogen, treedt er een daling van zowel melk- als eiwitproductie op. Door te zorgen voor een smakelijk en broeivrij rantsoen stimuleer je de voeropname. Daarnaast helpt het ook om de energiedichtheid van het rantsoen te verhogen, zodat de koeien met minder voer toch een hogere hoeveelheid energie binnenkrijgen. Door pensbestendige vetten (MilkPowers) of Glucolac 40 aan het rantsoen toe te voegen, verhoog je de energiedichtheid op een veilige manier.

Meer weten over het voorkomen van een gehaltendip bij hittestress? Lees het uitgebreide gehaltenadvies bij hittestress.

Zorg voor een goede droogstandsmanagement tijdens de transitieperiode

De transitieperiode is de belangrijkste periode in de productiecyclus van de koe. Goed droogstandsmanagement staat aan de basis van een succesvolle lactatie met hoge gehalten:

Rondom het afkalven ervaring koeien een energietekort: de negatieve energiebalans (NEB). In deze periode zijn koeien gevoelig voor het ontwikkelen van metabole ziektes die een enorme dip in de melkproductie kunnen veroorzaken.

Een ernstige negatieve energiebalans beïnvloedt de productie van melkeiwit ook rechtstreeks. Aminozuren, die normaal gesproken als basis dienen voor het maken van melkeiwit, worden omgezet in energie, waardoor het eiwitgehalte in de melk daalt.

Door goed droogstands- en transitiemanagement kan je de negatieve energiebalans zoveel mogelijk beperken. Zorg voor een uitgebalanceerde rantsoensamenstelling met een droogstands- en opstartrantsoen. Onze droogstandsvoeders bevatten extra additieven die de koe voorbereiden op de nieuwe lactatie. Speciaal voor het ondersteunen van de pas afgekalfde koe heeft ForFarmers Fresh Cow voeders ontwikkeld die helpen om het energiepeil op het juist niveau te brengen.

Vet- en eiwitscan op uw bedrijf?

Wil je weten wat de vet- en eiwitpotentie van jouw veestapel is? Dan biedt onze vet- en eiwitscan de oplossing.

Met onze scan kijken we niet alleen naar de mogelijkheden om meer melkgeld te verdienen, maar ook (en vóóral) naar de extra voerwinst die je daarmee realiseert. Kortom: we focussen op maatregelen die zorgen dat je onder aan de streep meer over houdt.

Een melkveepsecialist, accountmanager of dealer gaat tijdens de vet- en eiwitscan voor jou aan de slag om de meest geschikte opties voor jouw bedrijf in kaart te brengen. Laat hieronder je gegevens achter, dan nemen wij zo snel mogelijk telefonisch contact met je op.

Hoe werkt de Quickscan?

Technisch specialist Rob Rutgers legt uit wat de Quickscan is en wat je ermee kan bereiken.

Aanmelden vet- en eiwit quickscan

Ontdek wat de vet- en eiwitpotentie is van uw veestapel met onze vrijblijvende vet- en eiwitscan. Laat uw gegevens achter en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.
Lees in ons privacy statement hoe we omgaan met uw persoonsgegevens